Aquasan Mreža BiH
Nazad na vrh stranice

"Članovi Aquasan mreže na obuci o EDAMS softveru"

objavljeno 16.06.2017. godine// piše: Emilija Mažar

Dana 06.06.2017. godine u hotelu „Falkensteiner“ u Beogradu je održana obuka za članove Aquasan mreže u BiH koji rade na projektu „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima u Jugoistočnoj Europi“. Projekat implementira Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i preduzeće Hydrocomp sa Cipra, a isti je podržan od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD). Aquasan mreža u BiH je tematski centar (HUB) putem kojeg će se pružati podrška u provođenju aktivnosti svim javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima iz BiH koji učestvuju u Projektu.

Naslov

Obuka za članove Aquasan mreže u BiH je provedena od strane predstavnika preduzeća HydroComp (Cipar), g. Steliosa Papaioakima. Tokom obuke, članovima Aquasan mreže predstavljen je softver - EDAMS, koji će se koristiti na ovom Projektu. Učesnici obuke su se upoznali sa osnovnim funkcijama softvera, odnosno sa sistemom prikupljanja, organizacije, skladištenja i strukturiranja podataka vezanih za sistem vodosnabdijevanja, te odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

Obuka je doprinijela unapređivanju vještina i sposobnosti učesnika koji će pružati podršku JVP/JKP u izgradnji kapaciteta kroz provedbu aktivnosti Projekta.