4. REGIONALNA KONFERENCIJA

09.04.2019

Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ vas sa zadovoljstvom poziva na konferenciju „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 9.- 11.4.2019. godine u Sarajevu, hotel „Hills“.

 

Konferencija je organizirana u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovina (BiH), Savezom općina i gradova Federacije BiH (FBiH), Savezom opština i gradova Republike Srpske (RS), Udruženjem „Vodovodi Republike Srpske“ i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u FBiH kao i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Podršku realizaciji ove konferencije pružaju Švicarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Vlade Savezne Republike Njemačke, Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka.

Partner ovogodišnje konferencije je Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Opći cilj konferencije je podržati modernizaciju sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini – usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

Specifični ciljevi su:

  • Omogućiti zajedničko razmatranje postojećih izazova i definiranje koraka neophodnih za unaprjeđenje zakonodavno – pravnog i institucionalnog okvira za pružanje održivih vodnih usluga u BiH;
  • Pridonijeti jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih/ komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u sektoru vodnih usluga u BiH kao i boljoj organizaciji sektora i jačanju saradnje, umrežavanja i koordinacije na svim nivoima;
  • Informirati učesnike o novim programima i projektima međunarodnih financijskih institucija (MFI) u sektoru vodnih usluga u BiH i omogućiti uvid u najbolje prakse i iskustva u upravljanju otpadnim vodama u BiH i drugim europskim zemljama;
  • Kroz Platformu za dijalog razmotriti i usvojiti zajednički akcioni plan za provođenje reformi vodnih usluga u BiH prema usvojenom strateškom dokumentu (Policy Paper) i, na taj način, doprinijeti boljoj koordinaciji između MFI/ donatora u BiH i relevantnih institucija /organizacija u BiH.

Konferencija će okupiti najznačajnije aktere iz sektora vodnih usluga iz BiH i Jugoistočne Europe (JIE). Na konferenciju su pozvani načelnici/gradonačelnici i predstavnici JLS koji su nadležni za oblast vodnih usluga i predstavnici njihovih JVP/JKP kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, entitetskih i kantonalnih ministarstava koja se bave pitanjima zaštite okoliša/ekologije i komunalnih djelatnosti, entitetskih agencija za vode i entitetskih fondova za zaštitu okoliša/ekologije, nevladinih organizacija i privatnog sektora koji učestvuju u pripremi i implementaciji programa i projekata u sektoru vodnih usluga.

Pored institucija i organizacija koje podržavaju organizaciju konferencije, na konferenciji se očekuje i učešće slijedećih međunarodnih agencija za razvoj i saradnju: SDC, SIDA, USAID, JICA, UNDP kao i razvojnih banaka i fondova: KfW, EBRD, EIB, WBIF uključujući i predstavnike ambasada Švicarske, Holandije, Švedske, Češke te predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH. Na konferenciji se očekuje i učešće udruženja JVP/JKP i udruženja JLS iz JIE i Mreže saveza JLS iz JIE (NALAS).

Organizator je osigurao financijska sredstva za pokrivanje troškova kotizacije i organizacije konferencije kroz projekte sufinanciranja. Troškove prijevoza i smještaja učesnici snose sami.

Info letak sa detaljnim informacijama o konferenciji na linku.

Više informacija kao i obrazac za prijavu učešća na konferenciji možete dobiti na broj telefona 037-307-990 ili putem e-mail adrese info@aquasanbih.ba.

More info about the event available in the Conference flyer.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi