6. sastanak Platforme za dijalog interesnih strana u sektoru vodnih usluga u BiH

10.03.2021

 

Šesti sastanak Platforme za dijalog fokusirat će se na saradnju i koordinaciju svih aktera i inicijativa u procesu reforme sektora vodnih usluga u BiH.

Sastanak će omogućiti forum za prezentiranje i konsolidiranje dosadašnjih aktivnosti kao i planiranje narednih aktivnosti učesnika Platforme za dijalog u pogledu reforme sektora vodnih usluga u BiH i identificiranje izazova i prepreka za provođenje istih.

Učesnici Platforme za dijalog su predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast financija, voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, agencije za vodna područja slivova Save i Jadranskog mora, entitetskih fondova za zaštitu okoliša, predstavnici entitetskih udruženja jedinica lokalne samouprave (JLS) i udruženja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća i njihove regionalne mreže (NALAS i IAWD) te predstavnici međunarodnih financijskih institucija (MFI) i donatorskih organizacija sa sjedištem u BiH.

Organizator 6. sastanka Platforme za dijalog interesnih strana u sektoru vodnih usluga u BiH je Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“, a moderator sastanka će biti Vesna Muslić, predsjednica Udruženja. 

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi