EFIKASNA I ODRŽIVA ORGANIZACIJA VODNIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI

17.04.2018


Udruženje za oblasti voda i zaštitu okoliša „Aquasan mreža u BiH“ vas sa zadovoljstvom poziva na trodnevnu konferenciju pod nazivom „EFIKASNA I ODRŽIVA ORGANIZACIJA VODNIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI“.

Konferencija će se održati u periodu 17. - 19. 04. 2018. godine u Mostaru, hotel Mepas.

Konferencija je organizirana u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Udruženjem „Vodovodi Republike Srpske“ i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Podršku realizaciji ove konferencije pružaju Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi (ORF MMS), Dunavski vodni program (DWP) kroz Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka.

Partner ovogodišnje konferencije je Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi konferencije su:
Opći:
• Podržati unaprjeđenje pružanja održivih vodnih usluga i bolju organizaciju i jačanje ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru komunalnih vodnih usluga - vodosnabijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini (BiH).

Specifični:
• Zajednički razmotriti i definirati naredne korake neophodne za unaprjeđenje zakonodavno - pravnog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga u BiH i jačanje horizontalne i vertikalne saradnje među svim akterima u sektoru,
• Kroz razmjenu znanja, informacija, iskustava i najboljih praksi postići razumijevanje o potrebi za sistemskim pristupom jačanju kapaciteta javnih vodovodnih i komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i jedinica lokalne samouprave (JLS) u BiH i unaprjeđenju poslovanja JVP/JKP.
• Informirati učesnike o novim programima i projektima međunarodnih financijskih institucija u oblasti vodnih usluga u BiH,
• Kroz platformu za dijalog postići bolje razumijevanje različitih mogućnosti saradnje između domaćih institucija/organizacija i međunarodnih financijskih institucija i donatorskih organizacija.
Info letak sa detaljnim informacijama o konferenciji na linku

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi