Razmjena iskustava među jednakima (Peer Exchange) na temu rada i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

05.11.2019

Sarajevo, 5. novembra 2019. godine: Razmjena iskustava među jednakima (Peer Exchange) na temu rada i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Razmjena iskustava među jednakima će se fokusirati na jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih preduzeća (JVP/JKP) baziranom na proizvodu razvijenom od strane „Aquasan mreže u Bosni i Hercegovini (BiH)“.

Cilj razmjene je da se unaprijede znanja JLS i JVP/JKP o radu i održavanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), a naročito razumijevanje o faktorima koji sprječavaju efikasan pogon PPOV i mogućnostima za njihovo otklanjanje i optimizaciju rada PPOV.

Razmjena iskustava je namijenjena JLS i JVP/JKP iz Bosne i Hercegovine koje imaju PPOV i upravljaju sa njima. Na ovaj način će se stvoriti mogućnosti za povećanje portfolia postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda i studija slučaja na polju odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Tokom razmjene prezentiraće studije slučaja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama u Sarajevu.

Razmjena iskustava među jednakima će biti organizirana od strane Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša Aquasan mreža u BiH u sklopu projekta "Regionalna mreža za izgradnju kapaciteta za usluge vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (RCDN).

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi