Prva trodnevna obuka u okviru druge faze programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JKP/JVP u Jugoistočnoj Europi“

19.06.2018

„Aquasan mreža u BiH“ implementira regionalni program pod nazivom „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“. Implementaciju programa je omogućilo Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) u saradnji sa preduzećem Hydro-Comp Enterprises s Cipra te Međunarodnim udruženjem vodovodnih preduzeća sliva rijeke Dunav (IAWD) – kroz program Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP).

Na osnovu uspješno realiziranih aktivnosti u prethodnoj fazi projekta (Srebrni nivo), u 2018. godini nastavljaju se programske aktivnosti u okviru Zlatnog nivoa programa koji se odnosi na upravljanje održavanjem imovine (komunalne vodne infrastrukture). U Zlatnom nivou, imenovani predstavnici Vašeg preduzeća će nastaviti da aktivno rade na uspostavi registra imovine koji je započet u prethodnoj fazi projekta, te nastaviti da se obučavaju i aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za upravljanje održavanjem imovine.

Shodno tome, „Aquasan mreža u BiH“ organizuje prvu trodnevnu obuku na temu „Sistem upravljanja održavanjem“, koja će se održati 19. - 21. 6. 2018. godine u Bihaću.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi