Aquasan Mreža BiH
Nazad na vrh stranice
Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Radićeva 8/I, 71000 Sarajevo
+387 33 565 700, +387 33 565 725
info@dei.gov.ba
Web: www.dei.gov.ba

Međuentitetsko tijelo za okoliš / životnu sredinu

Radićeva 8/I, 71000 Sarajevo
+387 33 565 700, +387 33 565 725


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Radićeva 8/III, 71000 Sarajevo

+387 33 212 287, +387 33 217 032

bhas@bhas.ba
Web: www.bhas.ba

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Radićeva 8/I, 71000 Sarajevo
+387 33 565 700, +387 33 565 725
info@vet.gov.ba

Web: www.vet.gov.ba

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Radićeva 8/III, 71000 Sarajevo

+387 33 212 287, +387 33 217 032

upravabihzzb@bih.net.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Musala 9, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 220 093, +387 33 214 102

info@mvteo.gov.ba
Web: www.mvteo.gov.ba

Federacija

Federacija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Alipašina 41, 71000 Sarajevo
+387 33 212 986
info@fbihvlada.gov.ba
Web: www.fbihvlada.gov.ba

Ministarstvo prostornog uređenja

Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
+387 33 726 500
info@fmpu.gov.ba
Web: www.fmpu.gov.ba

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
+387 33 726 551
info@fmpvs.gov.ba
Web: www.fmpvs.gov.ba

Ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
+387 33 726 700
fmoit@fmoit.gov.ba
Web: www.fmoit.gov.ba

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Reisa Džemaludina Čauševića br.6, 71000 Sarajevo
+387 33 201 784
fgu@bih.net.ba

Federalni zavod za statistiku

Zelenih Beretki 26, 71000 Sarajevo
+387 33 206 452
fedstat@fzs.ba

Federalni hidrometeorološki zavod

Bardakčije 12, 71000 Sarajevo
+387 33 276 700
fmzbih@fhmzbih.gov.ba
Web: www.fhmzbih.gov.ba

Federalna uprava civilne zaštite

Dženetića Čikma 14, 71000 Sarajevo
+387 33 551 945
fucz@fucz.gov.ba
Web: www.fucz.gov.ba

Federalni zavod za geologiju

Ustanička 11, Ilidža
+387 33 625 208
info@fzzg.gov.ba

Republika Srpska

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
+387 51 339 252
media@biro.vladars.net
Web: www.vladars.net

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
+387 51 338 415
mps@mps.vladars.net

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
+387 051 339 592
kabinetministra@mgr.vladars.net

Ministarstvo trgovine i turizma

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
+387 51 338 769
mtt@mtt.vladars.net

Distrikt Brčko

Distrikt Brčko

Vlada Brčko Distrikta

Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH
+387 49 240 600
Web: www.bdcentral.net