Energijska efikasnost

Energijska efikasnost u javnim komunalnim / vodovodnim preduzećima u Bosni i Hercegovini


Povećajte svoje tehničko znanje i razvijte stručne vještine, izradite preliminarni energijski audit i plan unaprjeđenja energijske efikasnosti, te pripremite aplikaciju za osiguravanje financijskih sredstava za realizaciju preliminarnih akcionih planova energijske efikasnosti!

PROGRAM JAČANJA KAPACITETA
Ovaj Program Dunavskog partnerstva za učenje (Danube Learning Partnership, D-LeaP) pruža tehničku podršku i omogućava jačanje kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti u javnim komunalnim / vodovodnim preduzećima (JKP/JVP) u Bosni i Hercegovini (BiH). Program je namijenjen onim JKP/JVP koja žele povećati svoje kapacitete za upravljanje energijskom efikasnosti u svojim preduzećima, a time i razviti preliminarni energijski audit, te aplicirati za financijska sredstva kojim će implementirati projekte energijske efikasnosti i na taj način značajno doprinijeti smanjenju troškova svog poslovanja.

VRIJEDNOST

  • Dva zaposlenika svakog JKP/JVP koje učestvuje u ovom Programu će dobiti obuku na najvišem nivou o energijskoj efikasnosti u sistemima vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kroz 3 radionice, uključujući i primjere iz najboljih praksi.
  • Svako JKP/JVP će izraditi preliminarni energijski audit i akcioni investicijski plan energijske efikasnosti na temelju pružene obuke, koju će pohađati odabrani zaposlenici JKP/JVP uz podršku provjerenih procedura i odgovarajućeg softvera, koje će dobiti kroz Program obuke.
  • Svakom JKP/JVP će biti pružena tehnička podrška iskusnih trenera tokom procesa izrade preliminarnog energijskog audita i akcionog plana.
  • JKP/JVP, koja postignu najveći napredak će dobiti dodatnu podršku u iznalaženju financijskih sredstava od domaćih i međunarodnih financijskih institucija (razvojnih banaka ili donatora), nacionalnih programa energijske efikasnosti ili iz drugih izvora financiranja kako bi preliminarne akcione planove energijske efikasnosti pretvorili u stvarnost.

NAČIN IMPLEMENTACIJE
Ovaj Program jačanja kapaciteta će se realizirati u 2017. i 2018. godini u dva ciklusa u trajanju od po 6 – 9 mjeseci. JKP/JVP koja učestvuju u ovom Programu će imenovati tim od dva zaposlenika koji će učestvovati u svim aktivnostima Programa. JKP/JVP će obavezati svoja dva zaposlenika na učešće u cijelom procesu implementacije Programa u trajanju od 6 – 9 mjeseci.

Obuka se fokusira na stručne aspekte povećanja energijske efikasnosti u JKP/JVP, iskustva i najbolje prakse, te korisne alate kao što je RETScreen i postojeće mehanizme financiranja koje je moguće iskoristiti za implementaciju Programa. Učesnici Programa će iskoristiti znanje i vještine stečene tokom organiziranih radionica kao i stručne usluge trenera koje će im biti na raspolaganju tokom samostalnog rada koji će učesnici provoditi u periodu između radionica za (a) izradu preliminarnog energijskog audita i (b) definiranje preliminarnih akcionih investicijskih planova.

Timovi JKP/JVP će definirati kratkoročne i dugoročne mjere za povećanje energijske efikasnosti, te izraditi tehničke specifikacije za nabavku potrebne opreme za mjerenje energijske efikasnosti.

TRENERI
Konsultantska firma Econoler, svjetskog ugleda sa više od 30 godina iskustva u provedbi projekata energijske efikasnosti, angažovana je od strane D-LeaP-a kako bi osmislila obuke i obučila stručnjake iz tematskih centara po pitanju energijske efikasnosti. Oni su razvili poseban program obuke trenera i obučili tim trenera Aquasan mreže u BiH za njegovu implementaciju. Treneri su certificirani od strane D-LeaP za provođenje obuka u oblasti unaprjeđenja energijske efikasnosti. Zadatak trenera je obučiti i pružiti podršku JKP/JVP u njihovim naporima da pomoću tehnoloških i upravljačkih promjena ostvare značajne novčane uštede koje su rezultat povećanja energijske efikasnosti.

KO MOŽE UČESTVOVATI?
Sva JKP/JVP s područja BiH se pozivaju da prijave svoje učešće putem obrasca za prijavu, koji uključuje i odgovarajuću izjavu uprave JKP/JVP. U slučaju prijave većeg broja JKP/JVP, isti će se rangirati prema prioritetu na osnovu njihovog tehničkog potencijala i spremnosti da učestvuju u ovoj inicijativi.

TROŠKOVI UČEŠĆA
Od JKP/JVP koja su zainteresirana za učešće u ovom Programu jačanja kapaciteta se očekuje uplata kotizacije u iznosu od 3.000 KM za jedan godišnji ciklus obuke. Kotizacija, uz značajnu podršku D-LeaP, uključuje učešće u svim aktivnostima jačanja kapaciteta za energijsku efikasnost, softver RETScreen, obuku za korištenje mjerne opreme, radne materijale i pomoć certificiranih stručnjaka za povećanje energijske efikasnosti.

KORISTI ZA JKP/JVP, NJIHOVE ZAPOSLENIKE I OSNIVAČE TJ. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Programi jačanja kapaciteta koje nudi D-LeaP su namijenjeni prvenstveno JKP/JVP koja žele da primjenom pametnih politika i jačanjem ljudskih kapaciteta unaprijede svoje poslovanje i učine vodne usluge održivim za duži vremenski period. Očekuje se da će uprava JKP/JVP, kao i predstavnici njihovih osnivača tj. jedinica lokalne samouprave, prepoznati ovu zajedničku inicijativu D-LeaP i Aquasan mreže u BiH da se i na području BiH uspostavi sistem cjeloživotnog učenja za zaposlenike JKP/JVP. Pored toga, očekuje se da će uprava JKP/JVP prepoznati priliku da poveća znanje i razvije vještine svojih zaposlenih ili priliku da određeni broj zaposlenika prekvalificira kako bi stvorili neophodne preduslove za efikasno upravljanje troškovima i kontinuiranu modernizaciju poslovanja svojih JKP/JVP. Također, očekuje se da zaposlenici JKP/JVP u ovakvim programima obuka prepoznaju šansu za povećanje svojih kapaciteta i mogućnost daljnjeg napredovanja u karijeri. Očekuje se da i jedinice lokalne samouprave daju punu podršku svojim JKP/JVP za aktivno uključivanje u proces povećanja energijske efikasnosti.

Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate osoblje Aquasan mreže u BiH putem e-mail adrese info@aquasanbih.ba ili telefon +387 37 307 995.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi