Neprihodovana voda

Upravljanje neprihodovanom vodom u javnim komunalnim / vodovodnim preduzećima u Bosni i Hercegovini


Povećajte svoje tehničko znanje i razvijte stručne vještine kako bi smanjili ne-prihodovanu vodu u vašim vodovodnim sistemima i uspostavili procedure upravljanja troškovima!


PROGRAM JAČANJA KAPACITETA
Ovaj Program Dunavskog partnerstva za učenje (Danube Learning Partnership, D-LeaP) pruža tehničku podršku i omogućava jačanje kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u javnim vodovodnim/ komunalnim preduzećima (JKP/JVP) u Bosni i Hercegovini (BiH). Program je namijenjen onim JKP/JVP koja žele povećati svoje kapacitete za smanjenje neprihodovane vode u vodovodnim sistemima, a samim tim smanjiti i troškove proizvodnje i distribucije vode, unaprijediti operativno i financijsko poslovanje, kao i stvoriti neophodne preduslove za apliciranje za financijska sredstva kojim će realizirati projekte kapitalnih investicija.


VRIJEDNOST

  • Dva zaposlenika svakog JKP/JVP koje učestvuje u ovom Programu će dobiti obuku na najvišem nivou o smanjenju neprihodovane vode u sistemima vodosnabdjevanja kroz 3 radionice, uključujući i primjere iz najboljih praksi.
  • Svakom JKP/JVP će biti pružena podrška stručnjaka / trenera tokom procesa izrade procjene početnog stanja i vodnog bilansa, učinkovitog zoniranja, odnosno definiranja DMA zona, te izrade akcionog plana smanjenja ne-prihodovane vode.
  • Na osnovu podrške stručnjaka / trenera i obuke koju pohađaju njegovi zaposlenici, svako JKP/JVP koje učestvuje u Programu će imati priliku izraditi procjenu početnog stanja neprihodovane vode i vodni bilans cjelokupnog sistema, definirati kratkoročne mjere i izraditi akcioni plan za smanjenje neprihodovane vode.

NAČIN IMPLEMENTACIJE
Ovaj Program jačanja kapaciteta će se realizirati u 2017. i 2018. godini u dva ciklusa u trajanju od po 6 – 9 mjeseci. JKP/JVP koja učestvuju u ovom Programu će imenovati tim od dva zaposlenika koji će učestvovati u svim aktivnostima Programa. JKP/JVP će obavezati svoja dva zaposlenika na učešće u cijelom procesu implementacije ovog Programa u trajanju od 6 – 9 mjeseci.

Obuka se fokusira na stručne aspekte smanjenja neprihodovane vode u JKP/JVP, iskustva i najbolje prakse, te korisne alate kao što je EasyCalc. Učesnici Programa će iskoristiti znanje i vještine stečene tokom organiziranih radionica kao i stručne usluge trenera koje će im biti na raspolaganju tokom samostalnog rada koji će učesnici provoditi u periodu između radionica za (a) utvrđivanje početnog stanja i vodnog bilansa (b) učinkovito zoniranje vodovodnog sistema i (c) izradu akcionih planova.

Timovi JKP/JVP će definirati kratkoročne i dugoročne mjere za smanjenje neprihodovane vode, izraditi tehničke specifikacije za nabavku potrebne opreme za mjerenje protoka i pritiska, kao i opreme za otkrivanja kvarova, te izraditi akcione planove za smanjenje neprihodovane vode uz stručnu podršku trenera.


TRENERI
Treneri su eksperti iz tematskog centra za neprihodovanu vodu koji je akreditovan od strane D-LeaP, a uspostavljen od strane Aquasan mreže u BiH. Treneri su certificirani od strane D-LeaP za provođenje obuka u oblasti unaprjeđenja upravljanja neprihodovanom vodom. Zadatak trenera je obučiti i pružiti podršku JKP/JVP u njihovim naporima da pomoću tehnoloških i upravljačkih promjena na sistemima vodosnabdjevanja ostvare značajne novčane uštede koje su rezultat smanjenja neprihodovane vode.


KO MOŽE UČESTVOVATI?
Sva JKP/JVP sa područja BiH se pozivaju da prijave svoje učešće putem obrasca za prijavu, koji uključuje i odgovarajuću izjavu uprave JKP/JVP. U slučaju prijave većeg broja JKP/JVP, isti će se rangirati prema prioritetu na osnovu njihovog tehničkog potencijala i spremnosti da učestvuju u ovoj inicijativi.


TROŠKOVI UČEŠĆA
Od JKP/JVP koja su zainteresirana za učešće u ovom Programu jačanja kapaciteta se očekuje uplata kotizacije u očekivanom iznosu od 3.000 KM za jedan godišnji ciklus obuke. Kotizacija, uz značajnu podršku D-LeaP, uključuje učešće u svim aktivnostima jačanja kapaciteta, obuku za korištenje mjerne opreme i opreme za otkrivanje kvarova, radne materijale i pomoć certificiranih stručnjaka za smanjenje neprihodovane vode.


KORISTI ZA JKP/JVP, NJIHOVE ZAPOSLENIKE I OSNIVAČE tj. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Programi jačanja kapaciteta koje nudi D-LeaP su namijenjeni prvenstveno JKP/JVP koja žele da primjenom pametnih politika i jačanjem ljudskih kapaciteta unaprijede svoje poslovanje i učine vodne usluge održivim za duži vremenski period. Očekuje se da će uprava JKP/JVP, kao i predstavnici njihovih osnivača tj. jedinica lokalne samouprave, prepoznati ovu zajedničku inicijativu D-LeaP i Aquasan mreže u BiH da se i na području BiH uspostavi sistem cjeloživotnog učenja za zaposlenike JKP/JVP. Pored toga, očekuje se da će uprava JKP/JVP prepoznati priliku da poveća znanje i razvije vještine svojih zaposlenih ili priliku da određeni broj zaposlenika prekvalificira kako bi stvorili neophodne preduslove za efikasno upravljanje troškovima i kontinuiranu modernizaciju poslovanja svojih JKP/JVP. Također, očekuje se da zaposlenici JKP/JVP u ovakvim programima obuka prepoznaju šansu za povećanje svojih kapaciteta i mogućnost daljnjeg napredovanja u karijeri. Očekuje se da i jedinice lokalne samouprave daju punu podršku svojim JKP/JVP za aktivno uključivanje u proces smanjenja ne-prihodovane vode.

Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate osoblje Aquasan mreže u BiH putem e-mail adrese info@aquasanbih.ba ili telefon +387 37 307 995.

 

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi