Aquasan mreža u BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nastavljaju aktivnosti na dogovorenom projektu


Dana 17. 6. 2020. godine, održan je drugi po redu sastanak predstavnika Aquasan mreže u BiH sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na temu implementacije Projekta "Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj".

Tokom sastanka se razgovaralo o komponenti projekta „Dijalog o politikama“ koja je usmjerena na pružanje podrške relevantnim interesnim stranama u Republici Srpskoj u mapiranju suštinskih izazova koji se odnose na prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i formulisanje preporuka za unapređenje politika radi njihovog rješavanja. S tim u vezi je navedeno da će se angažirati pravni ekspert sa ciljem podrške u razmatranju regulatornog okvira za pružanje vodnih usluga u Republici Srpskoj i procjeni ranije predloženih rješenja za unapređenje regulatornog okvira u odnosu na važeće zakone i podzakonske akte u Republici Srpskoj. Također se razgovaralo o komponenti projekta „Razvoj vještina i sposobnosti“ koja će se implementirati kroz tri događaja za razmjenu znanja i iskustava između švicarskih i BiH operatera za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Za realizaciju ovih projektnih aktivnosti su predviđene dvije terenske posjete i to PPOV-u u Bijeljini i Trebinju.

Projekat "Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj" doprinosi dijalogu o politikama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou podržavajući i jačajući Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“. Projekat financira Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), a realizira se u saradnji s Švicarskim udruženjem za vode (VSA).

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi