Aquasan mreža u BiH organizirala razmjenu iskustava između Grada Gradiške i Grada Bihaća na temu uspješne implementacije projekata odvodnje i prečišćavanja


Bilateralna razmjena iskustava na temu pripreme i implementacije infrastrukturnih projekata prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda održana je u utorak, 29.10.2019. godine u salonu kabineta gradonačelnika Šuhreta Fazlića, u Gradskoj upravi Bihać između delegacije Grada Gradiške koju je predvodio gradonačelnik Zoran Adžić i predstavnika nadležnih službi i Jedinice za implementaciju projekata „Odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihać“ Grada Bihaća. Organizator pometnutog događaja bilo je Udruženje „Aquasan mreža u BiH“, u saradnji sa Gradskom upravom Bihać, a razmjena je realizirana uz podršku Regionalne mreže za izgradnju kapaciteta.

Cilj ove posjete je bio prenijeti iskustva i naučene lekcije Grada Bihaća i njegove Jedinice za implementaciju projekta (JIP) stečene u toku pripreme i realizacije Projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać na predstavnike Grada Gradiške i njihove JIP-a. Budući da je projekat bio financiran većim dijelom sredstvima KfW banke, tako su i procedure i iskustva Grada Bihaća od velikog interesa za Grada Gradišku koja se upravo nalazi pred realizacijom sličnog projekta.

Glavne teme razmjene bile su ključni aspekti u pripremi i implementaciji infrastrukturnih projekata, naučene lekcije i izazovi u formiranju Jedinice za implementaciju projekta, projektiranju i dimenzioniranju sistema, eksproprijaciji zemljišta, ishođenju dozvola, izvođenju radova, FIDIC ugovornim procedurama, održivosti projekta/investicije i tarifama te komunikaciji sa javnošću.

U okviru posjete organiziran je i obilazak postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda u Velhovu gdje su predstavnici JP „Vodovoda“ Bihać objasnili proces prečišćavanja prikupljenih otpadnih voda i pokazali rezultate rada postrojenja.

Na kraju posjete dogovoren je nastavak aktivnosti i saradnje te uzvratna posjeta predstavnika Grada Bihaća gradskoj upravi Gradiške koja je ostvarila značajne rezultate u razvoju poslovne zone i stvaranju povoljno poslovnog ambijenta.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi