Aquasan organizira 4. regionalnu konferenciju pod nazivom "Modernizacija vodnih usluga u BiH"

9.-11.4.2019. godine, Sarajevo


Značaj konferencije

Sektor vodnih usluga odnosno usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda ima direktan i izuzetan uticaj na kvalitet života stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH) kao i ekonomski razvoj općenito. Međutim, trenutno stanje sektora vodnih usluga u BiH se još uvijek ogleda u nedostatku jasno regulisanih uloga i odgovornosti, manjku individualnih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru kao i potrebi za intenzivnijom saradnjom i  koordinacijom interesnih strana na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Rezultat je nedostatak odgovarajućeg pristupa kvalitetnim vodnim uslugama, slab učinak sektora i neodržive vodne usluge u BiH.

4. regionalna konferencija pod nazivom „Modernizacija vodnih usluga u BiH“ ima za cilj podržati unaprjeđenje sektora vodnih usluga kroz zajedničko razmatranje i definiranje narednih koraka usmjerenih ka unaprjeđenju zakonodavno-pravnog okvira, jačanju kapaciteta u sektoru, razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi kao i jačanju saradnje i koordinacije interesnih strana na svim nivoima. Kao i prijašnjih godina, konferencija će okupiti najznačajnije aktere iz sektora vodnih usluga s lokalnog, kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa BiH, ali i država Jugoistočne i Zapadne Europe. Aquasan mreža u BiH i njeni partneri na ovaj način nastavljaju doprinositi modernizaciji pružanja održivih vodnih usluga te promoviranju značaja vodnih usluga u BiH.

Konferencija će biti organizirana kroz zajedničke i paralelne sesije sa naglaskom na učešće jedinica lokalne samouprave i javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća kroz prezentiranje svojih iskustava, primjera dobre prakse i razmjene iskustava kao i učestvovanje u panel i plenarnim diskusijama. Na ovaj način će se osigurati interaktivna komunikacija i omogućiti dijalog o postojećim izazovima u sektoru vodnih usluga.

 

Teme konferencije

  • Reforma sektora vodnih usluga u BiH i iskustva iz  Sjeverne Makedonije,

  • Jačanje kapaciteta JLS i JKP/JVP,

  • Upravljanje otpadnim vodama,

  • Upravljanje imovinom,

  • Smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima,

  • Poslovno planiranje u JKP/JVP,

  • Tarifna metodologija i izračun cijena vodnih usluga,

  • Financiranje i implementacija kapitalnih infrastrukturnih projekata,

  • Upravljanje lokalnim vodovodnim sistemima.

Info letak sa detaljnim informacijama o konferenciji na linku.
More info about the event available in the Conference Flyer.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi