Asocijacijama vodovoda iz Jugoistočne Europe predstavljen edukativni program Razmjena iskustva za uspješne infrastrukturne projekte u oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda


Unaprjeđenje stanja u oblasti odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda zahtijeva velike investicije u  infrastrukturu za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda ali i obučeno osoblje, te cijene usluga koje pokrivaju troškove koji nastaju usljed tog procesa. Upravo iz toga razloga Aquasan mreža u BiH je u toku 2018. godine uz podršku Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) razvila kompletan edukativni program za jačanje ljudskih kapaciteta stručnjaka u oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda pod nazivom „Razmjena iskustava za uspješne infrastrukture projekta u oblasti odvodnje i prečišćavanja na teme: pripreme i implementacije projekata i rada i održavanja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda“,  a tokom 2019. godine, provedena je serija uspješnih razmjena zasnovanih na ovom programu.

 

Na osnovu iskustava koja su prikupljena u četiri provedene razmjene, te materijalima koji su pripremljeni, Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini je 11. decembra 2019. godine u Skoplju,  u Sjevernoj Makedoniji, organizirala predstavljanje ovog modela razvoja kapaciteta odabranim moderatorima, stručnjacima i koordinatorima obuka iz nacionalnih asocijacija vodovodnih preduzeća iz Albanije (SHUKALB), Kosova (SHUKOS), Srbije (UTVSI i WSS) i Sjeverne Makedonije (ADKOM). Podršku u organizaciji kao i moderaciju samog događaja su pružili ADKOM i GIZ Sjeverna Makedonija.

Cilj ovog događaja je bio da se osposobe moderatori, stručnjaci i koordinatori obuka iz nacionalnih asocijacija za pripremu i provođenje Razmjene iskustava za uspješne infrastrukturne projekte u oblasti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ova dva modula razmjene iskustava Aquasan mreža u BiH je razvila u okviru Projekta Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) u Jugoistočnoj Europi. Kurikulum (program obuke) obuke kao i kompletan priručnik za buduće trenere razvijen je uz podršku stručnjaka iz Resursnog centra za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać, g. Kemala Hadžića, koji je i proveo dio obuke koji se odnosio na korištenje priručnika za trenere i bazu podataka i karte postojećih projekata odvodnje i prečišćavanja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u šest zemalja. Gđa. Aida Jusufhodžić iz Aquasan mreže u BiH je predstavila RCDN standard za provođenje razmjene iskustava i same kurikulume, te primjere, studije slučaja, teme i naučene lekcije u toku realizacije ovih događaja u BiH. Kao rezultat obuke, timovi iz nacionalnih asocijacija razvili su prijedloge koncepta obuke za svoje asocijacije koji su usklađeni sa njihovim kontekstima i definiranim potrebama, dok su koordinatori za obuke asocijacija razvili plan narednih aktivnosti kako bi u 2020. pokrenuli u svojim zemljama ovakav vid razmjene.

Aquasan mreža u BiH planira u 2020. godini nastaviti sa praksom organizacije razmjena iskustava za ovu oblast unutar BiH ali isto tako organizirati i jedan događaj na regionalnom nivou.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi