„Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj" – prva radionica


Prva radionica u sklopu projekta „Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj" je održana 12. maja 2021. godine putem Zoom platforme s ciljem da se doprinese saradnji i koordinaciji svih aktera u procesu unapređenja zakonodavno - pravnog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga u Republici Srpskoj s naglaskom na usluge prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.

Radionica je okupila relevantne aktere iz sektora vodnih usluga u Republici Srpskoj tj. predstavnike resornih ministarstava, Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“, Saveza opština i gradova RS, Švicarske ambasade u BiH, JU „Vode Srpske“ i Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) kao i predstavnika implementatora Projekta Švicarskog udruženja za vode (VSA) i Aquasan mreže u BiH.

Nakon uvodne riječi predsjednice Aquasan mreže u BiH i moderatorice događaja, gđe Vesne Muslić, g. Heinz Habegger, predsjednik VSA, se obratio učesnicima i prezentirao švicarska iskustva o tome šta dijalog o politika podrazumijeva i šta je potrebno za dobar dijalog o politikama. Kao glavna tema dijaloga o politikama je istaknuta jasna i provediva legislativa.

Gđa Ines Demirović je prezentirala dokument Vodene usluge u zakonodavstvu Republike Srpske - analiza i preporuke u kojem je data analiza i ocjena postojećeg zakonodavno – pravnog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga u RS, pregled direktiva Europske unije koje regulišu ovu oblast, način regulisanja ove oblasti u nekoliko država jugoistočne Europe i preporuke unaprojeđenja kao i moguće opcije za unapređenje.

Učesnici su potvrdili da je izrađeni dokument vrlo dobar i koristan za daljnji rad na unapređenju sektora vodnih usluga u RS. Kroz interaktivnu diskusiju učesnika su izvedeni zaključci, naredni koraci kao i tema koja će se obraditi tokom naredne radionice s ciljem podrške interesnim stranama u Republici Srpskoj u procesu unapređenja sektora usluga vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.

Organizator prve radionice je Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Švicarskom agencijom za vode (VSA).


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi