Doprinos Aquasan mreže u BiH u okviru javne rasprave na nacrt „Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine“


Na poziv Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Aquasan mreža u BiH se aktivno uključila u proces javne rasprave na nacrt „Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine“ koja je trajala u periodu oktobar - novembar 2020. godine.

Budući je Aquasan mreža u BiH od početka svoga djelovanja jedan od glavnih inicijatora reforme sektora vodnih usluga u Bosni Hercegovini, proces javne rasprave je bio prilika da stručnjaci Aquasan mreže u BiH daju svoj dodatni doprinos za unapređenje stanja u sektoru vodnih usluga, kroz analizu i dostavljanje komentara i preporuka za unaprjeđenje nacrta Uredbe.

Nacrt Uredbe je detaljno razmotren s pravnog, institucionalnog, tehničkog, ekonomskog i socijalnog aspekta, na osnovu čega su urađene konkretne primjedbe i prijedlozi za unapređenje teksta Nacrta Uredbe. Poseban naglasak je bio na održivost komunalnih vodnih usluga kroz uspostavu ekonomske cijene vodnih usluga, uključivanje svih relevantnih troškova (troškova mjerenja, amortizacije komunalne vodne infrastrukture i dr.), te optimizaciju troškova i primjenu suvremenih modela izračuna cijena vodnih usluga, koji su u skladu sa zakonskom regulativom i relevantnim financijskim/računovodstvenim standardima.  

Detaljni komentari i prijedlozi za unapređenje Nacrta „Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine“ su dostavljeni Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u propisanom roku, tako da se očekuje da isti budu razmotreni i usvojeni, te u formi Prijedloga Uredbe upućeni u proceduru usvajanja od strane Vlade Federacije BiH.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi