Drugi RCDN Webinar „Finansijski aspekti poslovanja vodovodnih preduzeća u svjetlu COVID-19 pandemije i podrška jedinica lokalne samouprave“


Rad vodovodnih preduzeća tijekom pandemije COVID-19 karakteriziraju dodatni zadaci, smanjenje procenta naplate usluga i promjene u potražnji usluga. Potrebno je definirati metodologiju izračuna i pokrivanja stvarnih troškova koji proizlaze iz pandemije i potrebno im  je osigurati podršku jedinica lokalne samouprave u tom pogledu.

Učesnici prvog RCDN webinara kao ključnu temu za daljnju raspravu izdvojili su utjecaje pandemije COVID-19 na finansijski učinak vodovodnih prduzeća i podršku njihovih jedinica lokalne samouprave. Iz tog razloga organiziran je drugi RCDN webinar 9.juna2020. s ciljem razmjene između jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije o finansijskim aspektima djelovanja pružatelja usluga u svjetlu pandemije COVID-19 i dobrim praksama kako jedinice lokalne samouprave mogu podržati svoja komunalna preduzeća u ublažavanju negativnih utjecaja. Više od 60 učesnika usredotočilo se na izazove finansijske održivosti koji rezultiraju pandemijom COVID-19 i iskustva u dobroj saradnji i podršci lokalnih interesnih strana.

Glavni govornici bili su predstavnici vodovodnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, udruženja jedinica lokalne samouprave i udruženja vodovodnih preduzeća iz sve četiri ciljane zemlje: gosp.Filip Makrid, direktor vodovodnog preuzeća iz Podgorice, Crna Gora, gosp. Todor Efremov, sekretar Općine Kavadarci, Sjeverna Makedonija, gđa.Andreja Gluščević RCDN Focal point,  iz UTVS-a iz Srbije , gosp. Aco Pantić. generalni sekretar,  Savez opština i gradova Republike Srpske, Bosna i Hercegovina.

Moderator webinara, gosp. Miodrag Kolić RCDN menadžer za kvalitetu, NALAS je napravio uvod u temu. Istaknuo je kako je u cijeloj regiji zabilježena visoka kvaliteta pružanja usluga, unatoč vanrednim okolnostima. Ipak, negativan finansijski utjecaj je očit, stopa naplate je manja dok se povećava potražnja za uslugama.

Tematska sesija je započeta od strane gđe Gluščević koja je predstavila istraživanje koje je proveo UTVSI s povratnim informacijama iz 76 jedinica lokalne samouprave iz Srbije-. Istraživanje je pokazalo značajno smanjenje stope naplate tijekom marta i aprila 2020. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine, kao i različite obrasce raspodjele potrošnje vode između industrije i domaćinstava tijekom pandemije. Gotovo 80% ispitanika izvijestilo je o proširenom obimu posla koji nije planiran, a 60% njih izvijestilo je o smanjenju planiranih aktivnosti kao što su očitavanje i zamjena vodomjera.

Nakon prezentiranja komparativne analize prihoda u martu, aprilu i maju za 2019. i 2020. godinu i značajnih napora i rezultata u pogledu digitalizacije procesa koje je postiglo vodovodno preduzeće iz Podgorice, gosp. Makrid je preporučio da se digitalizacija uvede u sve poslovne procese. Snažno se zalagao za reformu sektora vodnih usluga koja će uključivati uvođenje regulatora vodnih usluga, ujednačavanje tarifne politike i uspostavljanje sektorskog interventnog fonda.

Gospodin Pantić je prezentirao izazove s kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj te ponudio mjere i preporuke za njihovo rješavanje, poput potrebe da lokalne interesne strane razviju detaljnije i sinkronizirane operativne planove kako bi se osigurao efikasniji odgovor na krize. Posebno je naglasio da trenutna kriza potvrđuje potrebu hitne reforme sektora vodnih usluga i potrebu da jedinice lokalne samouprave pojačaju zagovaračke napore prema višim državnim nivoima kako bi sektor vodosnabdijevanja bio održiv i otporan na sljedeće krize.

Gospodin Efremov podijelio je iskustvo o tome kako je općina Kavadarci odgovorila na COVID-19 i krizu njen dobru reakciju na ublažavanje negativnih finansijskih utjecaja u zajednici. Učesnici su također saznali da transferi lokalne uprave samouprave prema vodovodnim preduzećima u Kavadarcima teku kako je planirano i nijedna lokalna institucija ne kasni s plaćanjem vode.

U sesiji diskusije koju je moderirala gospođa Vesna Muslić, voditeljica marketinga RCDN-a iz Aquasan mreže u BiH, učesnici su bili zainteresirani da saznaju kako postupiti s ugovorima potpisanim između vodovoda i Regionalnog vodovoda u Crnoj Gori u svjetlu najava neuspjele turističke sezone. Iako su ti ugovori prethodno potpisani za iste količine vode kao u 2019. godini, oni će vjerojatno biti finansijski štetni za vodovodna preduzeća jer se očekuje da će količina naplaćene vode biti manja zbog manjeg broja turista. Glavni govornici su se osvrnuli na pitanja koja se odnose na transfere lokalne samouprave u vodovodnim preduzećima kao rezultat nižih prihoda, dobre modele suradnje između lokalnih samouprava i vodovoda te naučene lekcije koje će pomoći boljem pripremanju za reakciju na potencijalnu krizu.

Zaključci webinara su:

  1. Kao odgovor na pandemiju COVID-19 i mjere zaštite javnog zdravlja, vodovodna preduzeća su preuzela dodatne zadatke koji nisu definirani u njihovim akcionim planovima sa smanjenim procentom naplate i promjenom u potražnji usluga.
  2.  Potrebno je definirati metodologiju za identificiranje i izračunavanje stvarnih troškova u JVP koji su rezultat pandemije COVID-19 i dodatnih usluga koje su JVP pružila zajednici.
  3. Treba predložiti modele za pokrivanje finansijskih troškova koji proizlaze iz pandemije COVID-19, kako bi se osiguralo neometano finansiranje osnovnih usluga u zajednici, tj. usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.
  4. Mjere lokalne samouprave čiji je cilj podrška privrednom sektoru u prevladavanju finansijskih poteškoća moraju se prilagoditi i primijeniti i na usluge vodosnabdijevanja.
  5. Planovi zajednice za upravljanje krizama moraju biti razvijeni i poboljšani uzimajući u obzir iskustva COVID-19, s mjerama za osiguranje finansijske likvidnosti JVP u takvim okolnostima.
  6. Potreba za reformom vodnog sektora, tj. usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, promovira se kako bi se osigurala dugoročna finansijska održivost vodovodnih poduzeća i bolje pružanje usluga u skladu s evropskim direktivama za vode.
  7. Potrebno je uvesti nove procedure i tehnologije u radu JVP kako bi se omogućio kontinuitet poslovanja i pružanje usluga tijekom kriza, poput procedura za racionalizaciju ljudskih resursa zbog  zaštite radne snage, novih radnih modelia (npr. rad od kuće), digitalizacije radnih procesa i usluge naplate usluga, itd

Učesnici su kao vrlo uspješnu ocijenili drugu priliku za virtualnu raspravu među RCDN  partnerima i korisnicima. Nekoliko tema, uključujući utjecaj pandemije COVID-19 na rad postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i poboljšano upravljanje krizama, već su identificirane kao teme o kojima će se raspravljati na sljedećim webinarima.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi