Impresije sa Dunavske vodne konferencije 2019


U svojoj sedmoj godini, Dunavska vodna konferencija (20. i 21.5.2019.) koja se tradicionalno održava svake godine u Beču, ponovno se pokazala kao najznačajniji događaj za okupljanje najznačajnijih aktera iz sektora voda u dunavskom slivu.

Ovogodišnja konferencija „Postizanje otpornosti u vodovodnim /komunalnim preduzećima u dunavskoj regiji“ okupila je više od 200 ljudi iz više od 25  zemalja koje predstavljaju sve zainteresirane strane u sektoru voda kako bi raspravili put prema pametnim politikama, snažnim komunalnim uslugama i održivim uslugama.

U svom uvodnom govoru Monika Weber-Fahr, izvršna direktorica Globalnog partnerstva za vode, istaknula je da je otpornost sposobnost "odskočiti" nakon udarca ili negativnog razvoja te je među ostalima razgovarala o važnosti otpornog vodstva za izgradnju otpornog vodnog sektora.

Stoga je ulaganje u ljudski kapital bilo jedno od vodećih principa tokom dvodnevnog događaja. Ažurirani Izvještaj o stanju u sektoru identificiralo je razvoj kapaciteta kao jedan od preostalih ključnih izazova u regiji i upućivalo je na Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP) kao jednu od mogućih opcija za poboljšanje situacije.

U sesiji „Upravljanje talentima za otporne usluge“, Jasmine Boehm istaknula je da je potrebno prikupiti cijeli niz talenata kako bi se osigurala raznolika radna snaga i konačno otporne usluge za vodu i otpadne vode. Nadalje, publika je identificirala nadahnjujuće vodstvo kao ključni element za privlačenje talenata u sektor, te prepoznala kao značajan koncept IAWD-a za obuku menadžmenta preduzeća  koja je trenutno u pripremi.

Drugog dana konferencije, Michel Sponar, zamjenik voditelja DG ENV C2 u Europskoj komisiji, predstavio je temu "Evaluacija i revidiranje politika EU-a o vodama - status, izazovi i naučene lekcije". Iako još uvijek postoje prepreke koje onemogućavaju potpuno provođenje politike voda, kao što je nedostatak političke volje ili preoptimistični rokovi zbog nedostatka ozbiljnog planiranja, uspjeh je očigledan zbog jednostavnog, jasnog i usredotočenog zakonodavstva kao i EU pristupa mrkve i štapa (EU fondovi nasuprot kršenju propisa).

Ostale teme o kojima se raspravljalo tokom drugog dana uključuju saradnju kao alat za postizanje otpornosti usluga, financiranje za postizanje otpornih projekata vodne infrastrukture, kao i nadolazeću komponentu o sigurnosti vode, koju će Svjetska banka razviti u okviru treće faze Dunavskog vodnog programa.

U interaktivnom zatvaranju konferencije, publika je identificirala “Ulaganje u ljude” te “Instrumenti za financiranje koji bi trebali biti usklađeni sa potrebama odozdo prema gore” i na kraju “Komunikacija i saradnja između svih aktera ključni su za ispunjavanje ciljeva SDG-a”, kao ključne poruke sa ovogodišnje konferencije.

 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi