Inicijativa za pružanje podrške pripremnim aktivnostima realizacije reforme vodnih usluga u Republici Srpskoj


Savez opština i gradova Republike Srpske i Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” su 10.8. 2020. godine uputili inicijativu za pružanje podrške pripremnim aktivnostima realizacije reforme vodnih usluga u Republici Srpskoj. Inicijativa je upućena predsjedništvu Republike Srpske, Vladi Republike Srpske i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Imajući u vidu da Republika Srpska trenutno provodi značajne aktivnosti usmjerene na sektor vodnih usluga (vodosnabdijevanje, kanalizacije i prečišćavanje otpadnih voda), Savez opština i gradova RS i Udruženje “Vodovodi Republike Srpske”, potpisnici inicijative, u potpunosti podržavaju ovu reformu.

U skladu sa stavovima međunarodnih partnera (Svjetska banka, UNDP, Ambasada Švedske, Ambasada Švicarske), kao i stavovima Delegacije Evropske komisije u BiH, dostavljenim pismom zagovara se reforma ovog sektora, ali sa pojačanom kontrolom finansiranja i ulaganja jer, bez jasno definisanih politika i konkretnih reformi, ovaj sektor će nazadovati. 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi