Koliko ste zadovoljni uslugama Aquasan mreže u BiH?


Aquasan mreža u BiH je u septembru provela upitnik kako bi dobila mišljenje svojih korisnika o svom radu, ali i jasnu viziju o potrebama korisnika. Upitnik je proslijeđen predstavnicima vodovodnih/komunalnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, ministarstava i agencija koji su bili učesnici obuka, razmjena iskustava kao i Aquasan regionalnih konferencija.  

 

Predstavnici Aquasan mreže u BiH su uvijek bili ponosni na saradnju s korisnicima što se pokazalo i kroz odgovore u upitniku. Na pitanja Kako ste zadovoljni saradnjom sa predstavnicima Aquasan mreže u BiH i Kako biste opisali rad Aquasan mreže u BiH, ispitanici su zabilježili samo pozitivne odgovore:

Značajan broj odgovorenih upitnika predstavlja veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Kako bi opravdali povjerenje korisnika, Aquasan mreža u BiH detaljno analizira odgovore te će razmotriti sve prijedloge koji mogu doprinijeti jačanju ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru i unapređenju sektora općenito.

 

Aquasan mreža u BiH uvijek teži da bude pouzdano i efikasno udruženje koje će usmjeriti sve svoje resurse u podršku svojim korisnicima i unapređenju usluga u sektoru vodnih usluga. Stoga je bitno naglasiti da je upitnik rađen upravo da se ispita zadovoljstvo postojećim uslugama koje pruža Aquasan mreža u BiH, dobiju informacije i prijedlozi za planiranje novih aktivnosti i ponuda i pokaže korisnicima da se njihovo mišljenje uvažava, a u skladu s mogućnostima i realizira.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi