Memorandum o politikama 2021: Stavovi Aquasan mreže u BiH u sektoru vodnih usluga


Memorandumom o politikama 2021, Aquasan mreža u BiH zauzima stav prema bitnim sektorskim temama:

  1. Osigurati puno pokrića troškova vodnih usluga: ekonomske cijene vodnih usluga održivost pružanja usluge
  2. Unaprijediti upravljanje komunalnom infrastrukturom: evidentiranje stalnih sredstava u registar imovine
  3. Jačati kapacitete u sektoru vodnih usluga: sticanje znanja i vještina radi pružanja kvalitetnih usluga

 

Upoznajte se stavovima Aquasan mreže u BiH kroz Politički memorandum na sljedećem linku.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi