Nove vještine i znanja iz oblasti promocije i prodaje

Nove vještine i znanja iz oblasti promocije i prodaje


U svrhu jačanja vještina i sticanja novih znanja iz oblasti promocije i prodaje, 14. i 15. novembra 2018. godine u Zagrebu je održana interaktivna obuka za nacionalne koordinatore i članove Jedinice za implementaciju projekta RCDN.

Tokom obuke, više od 20 učesnika su kroz interaktivna predavanja i rad u radnim grupama upoznati sa ključnim konceptima o marketingu, brendiranju i prodaji. Poseban naglasak dat je na funkciju i vrste marketinga,  brendiranje proizvoda, moderne pristupe proizvodu, cijenama i distribuciji. Pored toga, razmatrane su moderne komunikacije putem društvenih mreža, koncepti reklamiranja, mjerenje uticaja i važnosti istraživanja tržišta itd.

Učesnici su kroz rad u radnim grupama i zajedničke diskusije razmijenili vlastita iskustva i naučene lekcije iz oblasti promocije i prodaje, s ciljem boljeg razumijevanja potreba klijenata.

Pomenuta znanja i iskustva biće primijenjena u narednom periodu kroz pripremu i isporuku razvijenih proizvoda za jačanje kapaciteta krajnjim korisnicima, odnosno predstavnicima jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća. Proizvodi su razvijeni kao odgovor na njihove potrebe, prevashodno u svrhu boljeg upravljanja i održavanja investicija u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda, održivosti vodovodnih preduzeća, a time i kvalitetnijeg pružanja usluga krajnjim korisnicima.

„Građani trebaju čistu i pitku vodu po dobroj cijeni. Ukoliko vodovodno preduzeće želi isporučiti ovu uslugu moraju proći ista pravila i principe marketinga kao i drugi koji prodaju svoje proizvode ili usluge. Bez obzira na činjenicu da se radi o  javnom vodovodnom preduzeću i oni su u biznisu kao i svi ostali“, objasnila je Sanja Milaković Kolundžija, ekspertica firme Executive Group.

Više informacija u video prilozima na donjem linku:

O Regionalnoj mreži za jačanje kapaciteta (RCDN)

RCDN ima za cilj povećati učinkovitost vodovodnih/komunalnih preduzeća u Jugoistočnoj Europi, doprinoseći pružanju boljih usluga za veći broj stanovnika koje ima pristup pitkoj vodi i uslugama odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i ispunjavanje okolišnih Acquis Communautaire Europske Unije (EU).

Kako bi se ovo postiglo, RCDN je fokusiran na tri glavna područja: 1) Razvoj udruženja, 2) Ponuda i isporuka proizvoda za jačanje kapaciteta te 3) partnerstvo i stvaranje povoljnog okruženja za jačanje kapaciteta.

RCDN je partnerstvo 16 nacionalnih udruženja (udruženja JLS i JVP/JKP) u 6 projektnih država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).

Krajnji korisnici su visoko i srednje upravljačko osoblje iz JLS i JKP i odgovorni službenici u JLS.

Projektom koji podržava RCDN upravlja GIZ, u ime švicarskog Sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira se od strane Jedinice za implementaciju projekta koji se sastoji od tri regionalne mreže IAWD, NALAS i Aquasan mreža u BiH.

 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi