Održana druga radionica u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti u javnim komunalnim/vodovodnim preduzećima (JKP/JVP)

Druga radionica u okviru D-LeaP programa Energijska efikasnost


17. 12. 2018. godine održana je druga radionica u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti u javnim komunalnim/vodovodnim preduzećima (JKP/JVP) u hotelu ''Rekić'', u Bihaću. Cjelokupni cilj Programa jeste jačanje kapaciteta zaposlenika JKP/JVP o načinu i mogućnostima unaprjeđenja energijske efikasnosti pumpnih postrojenja. Druga jednodnevna radionica u okviru Programa je organizirana od strane predstavnika tematskog centra za JKP/JVP iz Bosne i Hercegovine, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH''.

8 predstavnika JKP/JVP iz BiH je učestvovalo na drugoj radionici i to: JP ''Vodovod'' d.o.o. Bihać, JKP ''10. juli'' d.o.o. Bosanska Krupa, KP ''Vodovod'' a.d. Prnjavor, KP ''Vodovod'' a.d. Gradiška.

Gđa. Anela Karajić Ćoralić, moderator radionice, je uputila pozdravne riječi prisutnima te izrazila svoje zadovoljstvo što su predstavnici JKP/JVP prepoznali napore ''Aquasan mreže u BiH'' da na području Bosne i Hercegovine uspostave sistematsko i kontinuirano obučavanje na temu unaprjeđenja energijske efikasnosti. Pored gđe. Karajić Ćoralić, riječi dobrodošlice uputili su gosp. Smail Omeragic i gosp. Emir Mureskic, treneri Aquasan mreže u BiH.

Druga jednodnevna radionica za predstavnike JKP/JVP obuhvatila je slijedeće teme: mjere za poboljšanje energijske efikasnosti novih pumpnih postrojenja, predstavljanje izrađenih preliminarnih izvještaja o energijskim pregledima pumpnih postrojenja od strane predstavnika JKP/JVP, softverska aplikacija RET Screen za analizu projekata energijske efikasnosti, akcioni plan za unaprjeđenje energijske efikasnosti u JKP/JVP i naredni koraci.

Posebno je naglašeno da će Program rezultirati izrađenim Akcionim planom za unaprjeđenje energijske efikasnosti kojim će se definirati kratkoročne i dugoročne aktivnosti i mjere koje je potrebno poduzeti u cilju povećanja energijske efikasnosti u JKP/JVP, koja učestvuju u Programu. Izrađeni Akcioni plan će osoblju JVP/JKP služiti kao polazni dokument u iznalaženju financijskih sredstava od međunarodnih i domaćih financijskih institucija neophodnih za financiranje projekata unaprjeđenja energijske efikasnost te za izvještavanje prema osnivačima, jedinicama lokalne samouprave (JLS). Drugi domaći zadatak odnosi se na izradu Akcionog plana za unaprjeđenje energijske efikasnosti.

S obzirom na rezultate analize evaluacijskih listića popunjenih od strane svih polaznika Programa, jednodnevna radionica se može smatrati korisnom i uspješnom. Polaznici su izrazili svoje zadovoljstvo znanjima i vještinama stečenim tokom dvodnevne radionice.

Predstavnici JKP/JVP iz Trebinja nisu prisustvovali radionici zbog loših vremenskih prilika. Treneri tematskog centra će održati dodatnu radionicu za ove predstavnike u narednom periodu.

U toku implementacije ovog Programa jačanja kapaciteta JKP/JVP u oblasti unaprjeđenja energijske efikasnosti, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH'' će organizirati još jednu radionicu. Financijska sredstva za implementaciju D-LeaP-a osigurala je Vlada Austrije, a zajednički ga implementiraju Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavske regije (IAWD) i Svjetska banka.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi