Održana Druga radionica u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom

Dvodnevna radionica je održana 05. i 06. 09. 2018. godine u Bihaću uz učešće 14 predstavnika iz 7 javnih vodovodnih/ komunalnih preduzeća (JVP/JKP) iz Bosne i Hercegovine (BiH) koja su se prijavila za učestvovanje u ovom Programu i to: Busovača, Han Pijesak, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Teslić i Zavidovići


 

Nakon prve radionice koja je održana u Doboju početkom jula 2018. godine, ovo je druga u nizu radionica koja se organizira u okviru drugog ciklusa obuka koji Aquasan mreža u BiH provodi za JVP/JKP iz BiH kroz D-LeaP Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom.

Jedan od ciljeva radionice je bio omogućiti učesnicima da razmjene iskustva u pogledu izrade zadataka koji su dobili od trenera Aquasan mreže tokom prve radionice, a odnose se na izradu vodnog bilansa i formiranju DMA zona u vodovodnoj mreži. Pored zajedničke diskusije, predstavnici JKP „Vodovod“ a.d. Prnjavor su kolegama iz drugih JVP/JKP prezentirali rezultate svoga rada i podijelili izazove s kojim su se susretali u izradi.

Središnji dio radionice je bio posvećen stjecanju teoretskog, ali i praktičnog znanja o tipu i načinu rada opreme za mjerenje protoka i pritiska i opreme za detekciju kvarova. Upravo stoga su tokom drugog dana radionice učesnici imali priliku da na terenu primjenu teoretska i usvoje praktična znanja o radu s opremom za mjerenje protoka i pritiska i opremom za detekciju kvarova. Kao i tokom prvog ciklusa, ovaj praktičan rad se proveo na vodovodnoj mreži kojom upravlja JP „Vodovod“ Bihać, te se ovom prilikom želimo zahvaliti predstavnicima ovog vodovoda na podršci u provedbi praktičnog dijela obuke.

Pored praktičnog znanja, učesnici su upoznati s načinom izrade akcionog plana za upravljanje neprihodovanom vodom uz korištenje podataka svog JVP/JKP te su, u tom smislu, dobili i zadatke za samostalni rad koji će prezentirati na narednoj, finalnoj radionici u okviru ovog ciklusa obuka.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi