Održana online sjednica Upravnog odbora Aquasan mreže u BiH


„Dana 21.05.2020. godine održana je redovna, 7. sjednica Upravnog odbora Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša „Aquasan mreža u BiH''.

Zbog vanrednog stanja u BiH uvedenog zbog pandemije korona virusa, sjednica UO je održana online, putem zoom konferencije.

Tema sjednice bila je pregled poslovanja Udruženja Aquasan mreža u BiH u 2019. godini, plan aktivnosti za 2020. godinu i priprema redovne sjednice Skupštine Udruženja Aquasan mreža u BiH, predviđena za 12.06.2020. godine.

Na sjednici je istaknuto da je Udruženje uspješno realiziralo mnogobrojne domaće i regionalne projekte radeći istovremeno na širenju mreže partnera i saradnika. Za sve ove aktivnosti je preduvjet bilo imati dovoljan broj kvalificiranih zaposlenika što je Udruženje i ostvarilo zahvaljujući svom opredjeljenju na neprekidnom i kontinuiranom jačanju kapaciteta zaposlenika. Isto je ostvareno kroz niz obuka koje su realizirane kroz tekuće projekte, posebno kroz Projekat „Regionalna mreže za jačanje kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“.

UO je izrazio žaljenje što ove godine, zbog situacije sa pandemijom korona virusa, nije mogla biti održana regionalna godišnja konferencija Udruženja, koja se etablirala kao jedan od najvažnijih događaja u sektoru vodnih usluga u BiH.

Zaključak Upravnog odbora je da je usprkos općim negativnim trendovima, Udruženje Aquasan mreža u BiH, zahvaljujući ponajviše predanom radu svojih članova i zaposlenika, te dosljednoj primjeni postulata dobrog poslovanja i vjernom primjenom sopstvenih strateških smjernica, i 2019. godinu zaključilo pozitivnim poslovnim rezultatom.

Sa željom da se uspješno poslovanje Udruženja Aquasan mreža u BiH nastavi i u narednom periodu, UO je zaključio 7. redovnu sjednicu.“

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi