Održana treća (završna) radionica u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti u javnim komunalnim/vodovodnim preduzećima (JKP/JVP)


26. 03. 2019. godine održana je treća radionica u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti u javnim komunalnim/vodovodnim preduzećima (JKP/JVP) u hotelu ''Talija', u Banja Luci. Cjelokupni cilj Programa jeste jačanje kapaciteta zaposlenika JKP/JVP o načinu i mogućnostima unaprjeđenja energijske efikasnosti pumpnih postrojenja. Druga jednodnevna radionica u okviru Programa je organizirana od strane predstavnika tematskog centra za JKP/JVP iz Bosne i Hercegovine, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH''.
9 predstavnika JKP/JVP iz BiH je učestvovalo na trećoj radionici i to: JP ''Vodovod'' d.o.o. Bihać, KP ''Vodovod'' a.d. Prnjavor, KP ''Vodovod'' a.d. Gradiška i JP ''Vodovod'' a.d. Trebinje.
Gospođica Azra Ograšević, moderator radionice, je uputila pozdravne riječi prisutnima te izrazila svoje zadovoljstvo što su predstavnici JKP/JVP prepoznali napore ''Aquasan mreže u BiH'' da na području Bosne i Hercegovine uspostave sistematsko i kontinuirano obučavanje na temu unaprjeđenja energijske efikasnosti. Pored Azre Ograšević, riječi dobrodošlice uputili su gosp. Smail Omeragic i gosp. Emir Mureskic, treneri Aquasan mreže u BiH.
Treća jednodnevna radionica za predstavnike JKP/JVP obuhvatila je slijedeće teme: prezentacija uputstva za korištenje aplikacije za proračun napora pumpi, elektro mjerenja u pumpnim postrojenjima, predstavljanje izrađenih Akcionih planova za unaprjeđenje energijske efikasnosti od strane predstavnika JKP/JVP i Ekonomski i financijski aspekti poboljšanja energijske efikasnosti. Na kraju radionice učesnicima programa obuke dodijeljeni su certifikati.
Program je rezultirao izrađenim Akcionim planom za unaprjeđenje energijske efikasnosti kojim su se definirale kratkoročne i dugoročne aktivnosti i mjere koje je potrebno poduzeti u cilju povećanja energijske efikasnosti u JKP/JVP. Izrađeni Akcioni plan će osoblju JVP/JKP služiti kao polazni dokument u iznalaženju financijskih sredstava od međunarodnih i domaćih financijskih institucija neophodnih za financiranje projekata unaprjeđenja energijske efikasnosti te za izvještavanje prema osnivačima, jedinicama lokalne samouprave (JLS).
Rezultati analize evaluacijskih listića popunjenih od strane svih polaznika Programa, treća jednodnevna radionica se može smatrati korisnom i uspješnom. Polaznici su izrazili svoje zadovoljstvo znanjima i vještinama stečenim tokom radionice ali i cijelim programom obuke koji je završio trećom radionicom.
U toku implementacije ovog Programa jačanja kapaciteta JKP/JVP u oblasti unaprjeđenja energijske efikasnosti, Udruženje iz oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH'' je organiziralo ukupno tri radionice.

 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi