On-line obuka predstavnika JVP/JKP koja učestvuju u Platinum fazi programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u JiE“


Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je u periodu 11. – 12. 6. 2020. godine organiziralo dvodnevnu on-line obuku na temu „Korištenje EDAMS modula za praćenje / bilansiranje vode“. Navedena obuka održana je kao prva obuka u sklopu Platinum A nivoa programa: „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi“.

Na obuci su učestvovali predstavnici šest JVP/JKP: JKP „ViK“ d.o.o. Gračanica, KP „Vodovod“ a.d. Gradiška, KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik, KP „Vodovod“ a.d. Trebinje i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša.

Prilikom obuke, imenovani predstavnici JVP/JKP i članovi tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su razmotrili teme vezane za upravljanje distribucijom: operacije i monitoring neprihodovane vode, odnosno efektivno upravljanje, kontrola i praćenje osnovnih zona bilansa.

EDAMS modul za praćenje i bilansiranje vode dio je sveobuhvatne strategije upravljanja neprihodovanom vodom JVP. Usvajanje najbolje prakse IWA metodologije i EDAMS - Network Asset Management - modula za balansiranje omogućava holistički pristup usredotočen na upravljanje imovinom, otkrivanje curenja i upravljanje pritiskom.

Imenovani predstavnici preduzeća će nastaviti da aktivno rade na uspostavi registra imovine i upravljanju održavanjem imovine, te da aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za upravljanje distribucijom vode.

Naredna, napredna obuka za korištenje EDAMS modula za praćenje / bilansiranje vode je zakazana za jesen 2020. godine.

 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi