On-line obuka predstavnika JVP/JKP koja učestvuju u projektu „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u JiE“


U okviru programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je organiziralo dvodnevnu on-line obuku na temu upravljanja održavanjem imovinom u JVP/JKP, koja je održana u periodu 4. – 5.6.2020. godine.

Na obuci su učestvovali predstavnici četiri javna vodovodna / komunalna preduzeća: JKP "ViK" d.o.o. Sanski Most, KP "Budućnost" a.d. Laktaši, JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša i KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš. 

Na osnovu uspješno realiziranih aktivnosti u prethodnim fazama projekta, nastavljene su programske aktivnosti u okviru Zlatnog nivoa programa. U Zlatnom nivou programa, JVP/JKP će nastaviti aktivno raditi na uspostavi registra imovine, te nastaviti da implementiraju aktivnosti na upravljanju održavanjem imovine koje obuhvaćaju: softversku registraciju i obradu prijava problema od strane korisnika usluga i zaposlenih u JVP/JKP, otvaranje radnih naloga, praćenje radnih naloga i efikasnosti procesa, zatvaranje radnih naloga, upravljanje izvještajima te evidentiranje i praćenje stanja skladišta.

               

Učesnici su kroz evaluaciju izrazili visok nivo zadovoljstva realiziranom on-line obukom, kvalitetom sadržaja i interakcijom učesnika koja je ujedno omogućila razmjenu znanja i iskustava između JVP/JKP koja učestvuju u projektu.   

 

Obučeni predstavnici JVP/JKP će u narednom periodu aktivno raditi na aktivnostima upravljanja održavanjem imovine uz podršku predstavnika tematskog centra – Aquasan mreže u BiH. Naredna, napredna obuka za upravljanje održavanjem je zakazana za početak jeseni 2020. godine. U međuvremenu, uz podršku predstavnika tematskog centra Aquasan mreže u BiH, JVP/JKP će nastaviti sa radom i jačanjem svojih kapaciteta kroz implementaciju dogovorenih zadataka i aktivnosti u svom svakodnevnom radu.

 

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi