Osnovna obuka za sistem upravljanja održavanjem za javna komunalna preduzeća


U okviru programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je organiziralo dvodnevnu obuku na temu upravljanja održavanjem, koja je održana u periodu 22. – 23.5.2019. godine u Bihaću.

Na obuci su učestvovali predstavnici pet javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća: JKP "Vodovod" a.d. Prnjavor, JKP "Komunalac" d.o.o. Busovača, KP "Budućnost" a.d. Laktaši, JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša i KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš.

Na osnovu uspješno realiziranih aktivnosti u prethodnoj fazi projekta (Srebrni nivo), nastavljene su programske aktivnosti u okviru Zlatnog nivoa programa. U Zlatnom nivou programa, JVP/JKP će nastaviti aktivno raditi na uspostavi registra imovine koji je započet u prethodnoj fazi projekta, te nastaviti da operativno uvode aktivnosti na upravljanju održavanjem imovine koje obuhvaćaju: softversku registraciju i obradu prijava problema od strane korisnika usluga i zaposlenih u JVP /JKP, otvaranje radnih naloga, praćenje radnih naloga i efikasnosti procesa, zatvaranje radnih naloga, upravljanje izvještajima te evidentiranje i praćenje stanja skladišta.

Obučeni predstavnici JVP/JKP će u narednom periodu aktivno raditi na uvođenju gore navedenih aktivnosti koje će biti implementirane uz podršku predstavnika tematskog centra – Aquasan mreže u BiH, sve do napredne obuke za upravljanje održavanjem koja će biti održana na jesen 2019. godine.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi