Podrška Njemačke javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u suzbijanju pandemije COVID19


BANJALUKA, 29. oktobar – Kao vid podrške Njemačke razvojne saradnje u suzbijanju pandemije COVID-19. odabranim javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama danas su dodijeljeni paketi zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju.
Pakete, koji sadrže dezinfekcijska sredstva, maske, rukavice, zaštitna odijela, vizire, je u ime Njemačke vVlade, dodjelio GIZ u okviru Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga. Ukupna vrijednost podrške iznosi 50.000 eura, a gradovi koji su obuhvaćeni u prvom krugu dodjele paketa su: Gračanica, Sanski Most, Srebrenik, Velika Kladuša, Gradiška, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Trebinje i Banja Luka.
Zoran Popović, predsjednik Udruženja „Vodovodi Republike Srpske” i direktor Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” iz Banjaluke rekao je da je veoma važna pomoć Njemačke Vlade i da će navedena oprema uveliko pomoći u radu i zaštiti radnika i potrošača u direktnom kontaktu jer je banjalučki Vodovod najveći u Republici Srpskoj, gdje se godišnje uradi preko 7.000 kontrola kvalitete vode, a broj kontrola je povećan uslijed pandemije izazvane COVID-19 virusom.
On je posebno istakao saradnju Udruženja "Vodovodi RS" sa GIZ-om. „Prije dvije godine smo potpisali ugovor sa GIZ-om, gdje nam oni pomažu u obuci kadrova, a tu je i niz projekata u vezi sa vodnim uslugama, po pitanju riješavanje problema gubitaka na mreži i otpadnih voda, a najavljena je i daljnja saradnja.“
Kroz regionalno umrežavanje i saradnju sa privatnim sektorom Njemačka radi na uvođenju najboljih praksi u više od 120 preduzeća širom regiona čija je djelatnost upravljanje vodom.
Prema riječima Selima Babića, predsjednika Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH vodosnabdijevanje se odvija bez teškoća. Upravo zbog stanja pandemije ulažu se i dodatni napori da nijednog momenta ne budu dovedeni u pitanje kontinuitet vodosnabdijevanja i kvalitet vode. "Saradnja Udruženja poslodavaca komunalne privrede u FBiH (UPKP FBiH), odnosno javnih komunalnih preduzeća koja su naše članice, sa GIZ-om je veoma važna, s obzirom na specifičnost ali i obim poslova koje realiziraju. Takve aktivnosti omogućavaju praćenje globalnih trendova iz oblasti komunalnih usluga i integraciju u procese koji će u budućnosti biti presudni, posebno za male zemlje u razvoju kao što je BiH," kaže Babić i dodaje da Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH kroz više projekata iz sektora vodosnabdijevanja i odvodnje i sektora zbrinjavanja komunalnog otpada dobija značajnu podršku od GIZ-a, što otvara brojne druge poslovne mogućnosti.
Posebnu vrijednost podrške Njemačke razvojne saradnje u suzbijanju pandemije COVID-19 imaju za manje lokalne zajednice.

Edin Kekić direktor Javnog komunalnog predzeća "Vodovodi i kanalizacija" d.o.o. iz Velike Kladuše istakao je da građani u ovoj teškoj i kriznoj situaciji očekuju da ova firma pruži kompletnu uslugu i upravo zbog svoje uloge i značaja obavlja se rad u izuzetno teškim uslovima. "Posebno treba naglasiti napor koji uposlenici komunalnog preduzeća obavljaju svakodnevno brinući o higijensko-zdravstvenoj ispravnosti vode, " kaže Kekić i dodaje "GIZ je uz nas u ovim vrlo teškim vremenima. Ta donacija će indirektno poboljšati kvalitet naših usluga kroz kontinuirano vodosnabdjevanje naših građana kao i obezbjeđivanje sanitarno - higijenskih uvjeta kako radnih prostorija, skladišnih prostora, kancelarija i slično kao i za zaštitu radnog osoblja uposlenika JKP od COVID-19 virusa."
Ljubiša Sibinčić, direktor Komunalnog preduzeća “Vodovod” iz Prnjavora koje je takođe obuhvaćeno donacijom Njemačke vlade ističe da su donirana sredstva i oprema veoma važni u situaciiji u kojoj se nalaze kao i da je donacija veoma vrijedna.
“Saradnje sa GIZ-om počela je 2018. godine i to nam je mnogo pomoglo što se tiče infrastrukturnih objekata koji se nalaze u okviru našeg vodovodnog sistema. Sada imamo ucrtanu primarnu i sekundarnu mrežu, sve objekte, profile, dužine, materijale i cijevi i radimo na uvezivanju putem GIS softvera. Saradnja sa GIZ-om nam je takođe pomogla da imamo kompletnu sliku našeg vodovodnog sistema i na osnovu toga radimo vodne bilanse i znamo koje su pozicije, koja mreža u kakvom stanju i mnogo još detalja,“ istakao je Sibinčić.
Širenje korona virusa nije imalo značajnijeg uticaja na kvalitetu vode za piće u BiH, kaže Vesna Muslić iz Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša Aquasan te dodaje da postoje problemi koji se mogu pripisati klimatskim promjenama odnosno dugotrajnim sušnim periodima ili periodima intenzivnih oborina koje uzrokuju ispiranje podzemnih voda tako da vrlo brzo s sobom donose fekalne i mikrobiološki opterećene vode. “GIZ-ovi projekti su veoma važni jer pružaju podršku u usvajanju novih znanja i uspostavljanju dobrih praksi u BiH i regionu, kao i razmjeni znanja i iskustava među akterima u ovom sektoru.” naglasila je Muslićeva.
Odabranim lokalnim javnim preduzećima u BiH zahvalio se Peter Wolf sektorski menadžer „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu - modernizacija opštinskih usluga“, rekavši da je cilj da se kroz regionalno umrežavanje i saradnju pomogne u modernizaciji opštinskih usluga, kako u opštim uslugama tako i u sektoru upravljanja vodama. Uslijed pandemije izazvane COVID-19 virusom lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća više su nego ikad pod pritiskom da pruže adekvatne usluge i odgovore na visoke higijenske standarde „U BiH u borbi sa pandemijom izazvanom COVID-19 virusom želimo dati posebnu podršku javnim komunalnim službama u vidu zaštitne opreme i sredstava kako bi se mogla pružiti adekvatna usluga i odgovori na visoke higijenske standarde u zaštiti postrojenja, radnih mjesta, javnih površina i naravno kako bi se na najbolji način mogli zaštiti radnici. Njemačka razvojna saradnja razvila je mjere kojima želi da ojača njihove kapacitete u suočavanju sa ovim izazovima, a cijelokupna vrijednost podrške u zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju za svih 6 zemalja regiona je 400.000 eura“.

                                                             

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi