Program za početak reforme javnih vodnih usluga


U saradnji sa međunarodnim razvojnim partnerima, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je koordiniralo proces izrade Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške. Izrada ovog Programa je pokrenuta nakon što su međunarodni razvojni partneri uspostavu regulatornog okvira za održive vodne usluge u FBiH postavili kao preduslov za nastavak davanja podrške ovom sektoru. S tim u vezi, najvišim zvaničnicama BiH i entitetskog nivoa je upućeno zajedničko pismo od strane međunarodnih razvojnih partnera koji su ulagali u ovaj sektor u BiH u prethodnom periodu te je održano niz sastanaka na kojima je potvrđeno da za navedene organe reforma regulatornog okvira u sektoru vodnih usluga predstavlja prioritet i da će se u narednom periodu sa svim relevantnim akterima raditi na pripremi Programa podrške za unapređenje vodnih usluga.

Aquasan mreža u BiH i ovim putem obavještava svoje članove, partnere i saradnike o upućivanju Nacrta Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške u proces javnih konsultacija i stavljanja na uvid radi uključivanja zainteresovane javnosti u fazi izrade Programa.

U skladu sa navedenim, pozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na Nacrt programa dostave najkasnije do 30. 6. 2021. godine, a obavijest je dostupna na sljedećem LINKU.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi