Programa jačanja kapaciteta za financiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave - edukacija lokalnih eksperata


Svjetska banka prepoznala je potrebu za jačanjem kapaciteta o osnovnim financijskim konceptima i upravljanju financijskim aspektima, što je neophodno za poticanje razumijevanja o tome kako efikasno upravljati prihodima i rashodima, uključujući računovodstvene prakse, upravljanje imovinom, određivanje tarifa, procjenu investicija i pristup financiranju, a u cilju donošenja informiranih financijskih odluka na nivou JLS i JKP. Stoga je Svjetska banka u okviru Dunavskog programa za učenje dala povjerenje Aquasan mreža u BiH za implementaciju „Programa jačanja kapaciteta za financiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave“, čiji je krajnji cilj povećati znanja, vještine i sposobnosti predstavnika JLS i JKP, a u svrhu povećanja financijske održivosti i kvaliteta pružanja vodnih usluga u BiH.

U narednom periodu bit će održana edukacija lokalnih eksperata koji će biti treneri za isporuku ovog programa jačanja kapaciteta, odnosno koji će vršiti provođenje obuka u skladu sa metodologijom programa Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP).

Projekat će se provoditi na području cijele BiH, a u suradnji sa Savezima općina/opština i gradova FBiH i RS i strukovnim udruženjima JVP/JKP,  a njegovi krajnji korisnici će biti viši i srednji menadžment iz 142 JLS i 130 JVP/JKP u BiH.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi