Prvi zajednički sastanak projektnog tima projekta „Finansiranje općinskih vodnih usluga“


U sklopu projekta „Financiranje općinskih vodnih usluga“, u toku su aktivnosti razvoja programa za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih i komunalnih poduzeća (JKP/JVP) za uspješno financiranje vodnih usluga, te povećanje njihovog razumijevanja dostupnih mehanizama komercijalnog finanasiranja.

Prvi zajednički sastanak projektnog tima, koji će biti organiziran od strane Svjetske banke, IAWD-a i Aquasan mreže, planiran je za početak mjeseca oktobra, a na njemu će učestvovati predstavnici Saveza općina i gradova FBiH, Saveza općina i gradova RS-a, Udruženja poslodavaca komunalne privrede u BiH, te Udruženja vodovoda Republike Srpske. Cilj prvog zajedničkog sastanka bit će osigurati potpuno razumijevanje zadataka svih uključenih strana u projektu, usuglašavanje detalja u pogledu sadržaja i metoda, te definiranje fokusa sadržaja programa jačanja kapaciteta za finansiranje vodnih usluga. Realizacija obuka će se vršiti u skladu sa metodologijom programa Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP), a projekat će se provoditi na području cijele BiH, u saradnji sa Savezima općina/opština i gradova FBiH i RS i strukovnim udruženjima JVP/JKP, a njegovi krajnji korisnici će biti viši i srednji menadžment iz 142 JLS i 130 JVP/JKP u BiH.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi