Razvijeni inovativni alati za provođenje obuka u sektoru vodnih usluga


Prilikom kreiranja i dizajniranja obuka koje Aquasan mreža u BiH pruža zaposlenicima javnih vodovodnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave kvaliteta je uvijek na prvom mjestu. Kako bi se to postiglo, pored standarda za kvalitetu, potrebno je postići što je moguće veću interakciju sa sudionicima kroz provođenje praktičnih vježbi u toku obuke, diskusije, analize studija slučaja i sl.

Uz podršku projekta Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN), Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ je u toku 2020. godine razvilo tri seta magnetnih kartica koje će se koristiti za modularni sistem obuka na teme vezane za integrirano upravljanje imovinom i upravljanje otpadnim vodama. Svaki set dizajniran je u saradnji sa Aquasan trenerima koji provode praktični dio obuke, a poslužit će konkretno za vizualizaciju praktičnih vježbi vezanih za teme:

  • Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
  • Procedure prijenosa stalnih sredstava iz „pomoćne“ knjige u glavnu knjigu stalnih sredstva
  • Elementi kanalizacione mreže.

Ideja za izradu ovih inovativnih alata za provođenje obuka rodila se kroz raniju saradnju za Njemačkom asocijacijom za otpadne vode, vode i otpad (DWA) koja u svom radu sa članicama koristi slične alate, koji služe kao podrška trenerima u vizualizaciji procesa prečišćavanja otpadnih voda.

Aquasan treneri su testirali i predstavili izrađene setove kartice, a s nestrpljenjem se očekuje poboljšanje epidemiološke situacije kako bi u toku 2021. godine mogli provesti prve obuke uživo na kojima će moći u punom potencijalu iskoristiti prednost ovih praktičnih alata za edukaciju odraslih.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi