RCDN webinar „Saradnja općina i javnih vodovodnih preduzeća u pružanju vodnih usluga za vrijeme COVID-19 pandemije“


Učesnici RCDN webinara održanog 12. maja 2020.godine su se složili da je saradnja jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih preduzeća (JVP) uvijek ključna, a pogotovo tokom trenutne COVID-19 krize. Saradnja JVP i JLS je nužna u svakom slučaju, a naročito u vremenu krize izazvane COVID-19 pandemijom. Jako JVP može postojati samo ako iza njega postoji snažna i predana podrška JLS i obratno. Istaknuli su da je u trenutnim okolnostima ključno pitanje likvidnost i finansijsko poslovanje vodovodnih preduzeća, kao i podrška JLS kao njihovih osnivača.

Saradnja između JLS i JVP u pružanju vodnih usluga tokom pandemije COVID-19 bila je na dnevnom redu prvog webinara koji je organizovala Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda 12.maja 2020.god. Webinar je imao za cilj omogućiti razmjenu iskustava o izazovima pružanja sigurne i pouzdane usluge vodosnabdjevanja tokom pandemije i dobrih praksi saradnje između interesnih strana. Organizatori su rado ugostili više od 80 učesnika iz JLS, JVP te njihovih nacaionalnih asocijacija iz 4 zemlje Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Moderator webinara je bila gđa Aida Jusufhodžić, Voditeljica projekata u Aquasan mreži BiH i RCDN menadžer za izgradnju kapaciteta koja je predstavila temu, ističući da je kontinuirano pružanje usluga vodosnabdjevanja od suštinskog značaja s obzirom na COVID-19 pandemiju. Ipak, smanjeni broj zaposlenih, nedostatak odgovarajuće zaštitne opreme, smanjenje prihoda kao rezultat smanjenih ekonomskih aktivnosti i stalno opterećenje sistema vodosnabdjevanja i otpadnih voda zbog povećanih potreba za vodom predstavlja ozbiljan izazov.

Glavni govornici su bili: gosp. Darko Tomaš, načelnik Prnjavora iz BiH, gosp. Stojan Eftimov, tehnički direktor JKP „Komunalec – Strumica“, Sjeverna Makedonija, gosp.Miodrag Gluščević, programski direktor Stalne konferencije gradova i opština iz Srbije , gosp. Milan Bulatović, predsjednik Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretmana odvođenja otpadnih voda Crne Gore.

Učesnici su saznali od gosp. Stojana Eftimova kako se JKP „Komunalec – Strumica“ reorganiziralo da bi nastavili pružati sigurnu i neprekidnu uslugu građanima tokom pandemije COVID-19. Između ostalog, znanje i iskustvo stečeno prošlogodišnjom obukom na temu kriznog menadžemnta koji je realizirala ADKOM asocijacija je uspješno primjenjeno u praksi.

Načelnik gosp. Tomaš je podijelio iskustva o tome kako je pandemija utjecala na investicije u Općini Prnjavor. Istaknuo je da neće biti smanjena budžeta u pogledu infrastrukturnih ulaganja u sektoru vodnih usluga i usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i još jednom naglasio njihovu važnost.

Razmjenu između JVP Crne Gore i podršku koju im je pružilo njihovo državno udruženje predstavio je gospodin Bulatov. Pohvalio je državne vlasti za njihov pravovremen i efektivan odgovr na kriznu situaciju. Saradnja i usklađivanje među asocijacijama i drugim institucijama je bila intenzivna i plodna, posebno s nacionalnim udruženjem gradova i opština.

Gosp.Gluščević je potvrdio da su gradonačelnici i načelnici u Srbiji potpuno svjesni potrebe da se odgovori na kriznu situaciju omogućavanjem uslova za nesmetano pružanje usluga svim građanima, uključujući ranjive skupine. Naglasio je da javnost uslugama vodosnabdijevanja i odvodnje ne pridaje potrebnu pažnju, ali kada nisu na raspolaganju postaju važne vijesti.

Učesnici su mogli poslati svoja pitanja unaprijed ili ih postaviti tokom samog webinara koristeći opciju poruka. Uglavnom su bili zainteresirani da saznaju da li pandemija COVID -19 doprinosi povećanju operativnih troškova vodovodnih preduzeća i da li utječe na njihovo tehničku izvedbu. Isto tako, bili su zainteresirani da čuju od glavnih govornika da li vodovodna preduzeća imaju procedure za sprovođenje hitnih mjera koje nisu planirane u njihovim godišnjim planovima, odnosno htjeli su znati čija je odgovornost u pogledu dodatnih troškova. Komentirano je da vladine restriktivne mjere usmjerene na suzbijanje pandemije COVID-19 ozbiljno štete državnoj ekonomiji i tako utječu i na financijsko i operativno poslovanje vodovodnih preduzeća. U isto vrijeme, JVP imaju obaveze prema bankama, uposlenicima i redovne troškove održavanja. U odnosu na to, postavljeno je pitanje kako JVP i JLS mogu napraviti uštede i na koji način da pristupe bankama.

 

Učesnici webinara su usvojili sljedeće zaključke:

  1. U trenutnim okolnosti pitanje likvinosti i financijskih aspekata poslovanje vodovodnih preduzeća kao i podrške jedinica lokalne samouprave (JLS) kao njihovih osnivača nameću se kao ključno pitanje i e se kao nova tema za neke buduće RCDN webinare.
  2. Vodvodna preuzeća pružaju proširne usluge sa manje sredstava, npr. resursa i ljudi
  3. COVID-19 pandemije i kriza koju je prouzrokovala nametnula je „Krizni menadžment“ a naročito financijsko upravljanje, kao top temu budućih RCDN mjera za jačanje kapaciteta
  4. Saradnja između JLS i JVP ključna je u svakom trenutku, a posebno tijekom trenutne krize COVID-19. Usluge vodosnabdjevanja snažne su samo ako ih podržavaju snažne i predane JLS i obrnuto.
  5. Izazov COVID-19 ujedno je i prilika da vodne usluge postanu vidljivije i prepoznatljivije u javnosti jer su u normalnim okolnostima „nevidljive“, ali postaju top vijest za javnost u slučaju krize kao takve.
  6. COVID-19 je također prilika da se vodovodna preduzeća pojačaju i povećaju svoju otpornost na krizu uvođenjem novih usluga i donošenjem važnih strateških odluka.
  7. Predstavnici JVP su potvrdili da su građanima pružane sigurne usluge vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda tijekom cijele pandemije COVID-19.
  8. Kao što je vidljivo u videu predstavljenom na početku webinara, istraživači iz Nizozemske i Švicarske mogli su ući u trag COVID-19 u gradskim otpadnim vodama. Ovo je važna informacija i otpadne vode bi se mogle koristiti za daljnja istraživanja za praćenje COVID-19 i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja, koji opet stavlja u fokus vodu i sanitarne usluge
  9. Asocijacije JVP i JLS pružale su snažnu potporu svojim članicama tijekom pandemije COVID-19.
  10. U ovoj kriznoj situaciji potrebno je iskazati veliku zahvalnost ljudima koji rade u sektoru vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga, kako donositeljima odluka, tako i onima koji su svakodnevno izloženi radu na samim sistemima.

 

Svi učesnici su veoma cijenili priliku za sudjelovanje u ovoj virtualnoj raspravi i pozdravili inicijativu i odličnu organizaciju događaja. Tokom ovog događaja, glavni govornici i učesnici već su prepoznali nekoliko tema o kojima bi mogli diskutovati na narednim webinarima. Kao najveći prioritet su izdvojili bavljenje finansijskom likvidnošću JVP i odgovarajućom podrškom JLS kao njihovih osnivača.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi