Regionalna mreža za jačanje kapaciteta napravila popis i procjenu potrebnih proizvoda za jačanje kapaciteta u vodnom sektoru

Regionalna mreža za jačanje kapaciteta napravila popis i procjenu potrebnih proizvoda


12. novembra 2018.  godine u Zagrebu, u okviru aktivnosti Regionalne mreže za jačanje kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, nacionalni koordinatori iz udruženja jedinica lokalne samouprave i udruženja vodovodnih preduzeća iz 6 država koje učestvuju u projektu razmatrali su popis i procjenu proizvoda za jačanje kapaciteta.

Svrha radionice bila je usmjerena na identifikaciju i potvrdu postojećih proizvoda za jačanje kapaciteta, koji imaju potencijal da se  adaptiraju i unaprijede za dalju primjenu, te da se repliciraju u drugim zemljama. Pored toga identificirani su novi proizvodi koji odgovaraju potrebama jedinica lokalne samouprave  i vodovodnih preduzeća. Obuka je realizirana uz stručnu podršku tima konsultantske firme Executive Group iz Beograda.

„Postoji oko 90 proizvoda za jačanje kapaciteta koji imaju vrijednost, koji se mogu ponuditi našim jedinicama lokalne samouprave i vodovodnim preduzećima“, istakao je Hari Shutoski, predstavnik GIZ ORF MMS-a.

„Vidimo veliki potencijal ali i veliku potrebu da radimo na mjerama za jačanje kapaciteta posebno u sektoru upravljanja otpadnim vodama. Postoji interes naših partnera, odnosno udruženja, ali isto tako i interes međunarodnih financijskih institucija koji ulažu značajna sredstva u izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, pojasnila je Aida Jusufhodžić, menadžer za proizvode za jačanje kapaciteta.

Kao rezultat analize proizvoda iz popisa, proizašla je lista tema koja će biti verificirana putem online upitnika. Verifikaciju će provesti udruženja vodovoda i udruženja općina i gradova i šest zemalja RCDN-a, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Kroz verifikaciju će se potvrditi interes vodovodnih preduzeća i jedinca lokalne samouprave i prioritet tema koje se trebaju obraditi u 2019. i 2020. godini. Za odabrane teme će se izraditi mjere za jačanje kapaciteta koje će biti ponuđene preko asocijacija vodovodnim preduzećima i jadnicama lokalne samouprave sa ciljem da se unaprijedi njihovo poslovanje i u krajnjoj liniji poboljša kvaliteta vodnih usluga.

Više informacija u video prilozima na donjem linku:

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi