SEEAM – Održana napredna obuka na temu „Financijsko upravljanje imovinom“


U sklopu aktivnosti programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, u periodu od 12. i 13. 11. 2020. godine održana je druga on-line tehnička obuka na temu „Financijsko upravljanje imovnom – napredna obuka“ za JVP/JKP koja učestvuju u Platinastoj B fazi Programa.

Na obuci je učestvovalo 10 javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Od predstavnika JVP/JKP iz BiH na obuci su učestvovala sljedeća preduzeća: JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, KP „Vodovod“ a.d. Gradiška, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik i JP „Vodovod“ a.d. Trebinje.

Tokom dvodnevne obuke, angažirani timovi JVP/JKP, predstavnici firme Hydro-Comp, članovi tematskih centara „Aquasan mreža u BiH“ i „UTVSI“ su zajednički razmotrili sljedeće teme financijskog upravljanja imovinom: procjena stanja stalnih sredstava i korisni vijek upotrebe stalnih sredstava, operativno stanje stalnih sredstava i dinamika opadanja funkcionalnosti, unos podataka o funkcionalnom stanja elementa vodovodnog sistema, unos financijskih podataka potrebnih za procjenu vrijednosti stalnih sredstava, uvoz informacija o troškovima u biblioteke cjevovoda, te usklađivanje tehničkog i financijskog registra.

U sklopu ove obuke, organizirane su i individualne konsultacije predstavnika HCE, Aquasan mreže u BiH i UTVSI sa predstavnicima JVP/JKP u svrhu evaluacije dosadašnjeg napretka i definiranje narednih koraka.

Na osnovu provedene obuke, predstavnici JVP/JKP će uz podršku SEEAM Programa nastaviti da implementiraju aktivnosti SEEAM Programa i specifičnih aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje imovinom u svojim preduzećima, koje će se nastaviti i u 2021. godini.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi