SEEAM - Održana napredna obuka na temu praćenje / bilansiranje vode


U okviru programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“ Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je organiziralo dvodnevnu on-line obuku na temu naprednog korištenja EDAMS modula za praćenje / bilansiranje vode, koja je održana u periodu 26.11 – 27. 11. 2020. godine.

Na obuci su učestvovali predstavnici 3 JVP/JKP koja učestvuju u Platinastom A nivou Programa: KP „Vodovod“ a.d. Gradiška, KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša, uz učešće predstavnika GIZ-a i Hydro-Comp Enterprise s Cipra.

Prilikom obuke, imenovani predstavnici JVP/JKP i članovi tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su razmotrili teme praćenje / bilansiranje vode: operacije i monitoring ne prihodovane vode, efektivno upravljanje, kontrola i praćenje osnovnih zona bilansa, te upravljanje i rad sa očitanjima vodomjera, koji predstavljaju neprikosnovene alate kada je u pitanju efikasno upravljanje neprihodovanom vodom.

U sklopu napredne obuke, organizirane su i individualne konsultacije predstavnika Hydro-Comp Enterprise, Aquasan mreže u BiH sa predstavnicima JVP/JKP u svrhu evaluacije dosadašnjeg napretka i definiranje narednih koraka.

Učesnici su kroz evaluaciju izrazili visok nivo zadovoljstva realiziranom on-line obukom, kvalitetom sadržaja i interakcijom učesnika, koja je ujedno omogućila razmjenu znanja i iskustava između JVP/JKP koja učestvuju u projektu.   

Imenovani predstavnici JVP/JKP će nastaviti da aktivno rade na unaprjeđenju podataka vezanim za registar imovine, te da aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za praćenje / bilansiranje vode .

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi