SEEAM - Održana napredna obuka na temu „Upravljanje održavanjem imovine“


U okviru programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je organiziralo dvodnevnu on-line obuku na temu naprednog upravljanja održavanjem imovine u JVP/JKP, koja je održana u periodu 18. – 19.11.2020. godine.

Na obuci su učestvovali predstavnici tri javna vodovodna / komunalna preduzeća: JKP "ViK" d.o.o. Sanski Most, KP "Budućnost" a.d. Laktaši i KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš, uz učešće predstavnika GIZ-a i Hydro-Comp Enterprise s Cipra.

U sklopu napredne obuke, organizirane su i individualne konsultacije predstavnika HCE, Aquasan mreže u BiH sa predstavnicima JVP/JKP u svrhu evaluacije dosadašnjeg napretka i definiranje narednih koraka.

Učesnici su kroz evaluaciju izrazili visok nivo zadovoljstva realiziranom on-line obukom, kvalitetom sadržaja i interakcijom učesnika koja je ujedno omogućila razmjenu znanja i iskustava između JVP/JKP koja učestvuju u projektu.   

Obučeni predstavnici JVP/JKP će u narednom periodu aktivno raditi na aktivnostima upravljanja održavanjem imovine uz podršku predstavnika tematskog centra – Aquasan mreže u BiH.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi