Stručna podrška Aquasan mreže u BiH na unapređenju upravljanja imovinom u odabranim JVP/JKP

Podrška Aquasan mreže u BiH na unapređenju upravljanja imovinom


Predstavnici tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su u okviru programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi“ (SEEAM), u periodu od 19. do 29. novembra 2018. godine, izvršili terenske posjete i treninge na radnom mjestu za JVP/JKP iz Velike Kladuše, Laktaša, Zavidovića, Teslića, Prnjavora, Kotor Varoši, Busovače i Neuma. Članovi tima Aquasan mreže u BiH su tom prilikom održali sastanke s direktorima preduzeća i zaposlenicima imenovanim na programu, a prezentirane su i izvršene aktivnosti u proteklom periodu te aktivnosti koje slijede.

Tokom posjete JVP/JKP provedeni su terenski obilasci objekata i elemenata vodovodne mreže kojima upravljaju navedena preduzeća koja sudjeluju u SEEAM programu, a predstavnici Aquasan mreže u BiH su prezentirali terenske obrasce za potrebe prikupljanja podataka o mreži i pomogli JVP/JKP tokom popunjavanja istih. Nakon toga, u prostorijama preduzeća je imenovanim zaposlenicima demonstriran način unosa tih podataka u EDAMS NAM softver.

Terenske posjete su bile izuzetna prilika da se sa predstavnicima JVP/JKP ostvari kvalitetna suradnja koja će osigurati njihovu posvećenost daljem radu u unaprjeđenju upravljanja imovinom JVP/JKP na osnovu uspostavljenog registra imovine. To je ujedno i osnova za dalje unaprjeđenje procesa upravljanja imovinom i donošenje kvalitetnih odluka od strane uprave JVP/JKP.

U narednom periodu, članovi Aquasan mreže u BiH će osiguravati daljnju stručnu podršku pri prikupljanju potrebnih podataka kao i rješavanju mogućih izazova prilikom kreiranja registra imovine kojom upravlja JVP/JKP.

U Bosni i Hercegovini SEEAM program se implementira od maja 2017. godine od strane Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“, koje je akreditirani tematski centar za implementaciju programa u Bosni i Hercegovini. Program se implementira uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), preduzeća „Hydro-Comp“ s Cipra i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća iz sliva rijeke Dunav (IAWD).

Detaljnije o projektu pogledajte na linku u nastavku:

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi