Sveobuhvatna obuka za upravljanje projektima za partnerske asocijacije kao podrška u provedbi RCDN projekta


Jačanje kapaciteta partnerskih asocijacija u upravljanju projektima u velikoj mjeri doprinosi dugoročnoj održivosti asocijacija i jača potencijalni utjecaj RCDN projekta u budućnosti. Tako je tijekom maja i juna 2020. RCDN tim proveo webinar o osnovama upravljanja projektnim ciklusom (PCM), a u januaru ove godine je počela sveobuhvatna obuka za upravljanje projektima za partnerske asocijacije kao podrška u provedbi RCDN projekta.

Četiri predstavnika Aquasan mreže u BiH sudjeluju u ovoj obuci čiji je osnovni cilj povećati kapacitete RCDN partnerskih asocijacija za identifikaciju, razvoj, razradu, nadmetanje, provedbu, operativno i finansijsko praćenje i upravljanje projektima. Stručna podrška je podijeljena u tri radna paketa:

  • Obuka o izradi prijedloga projekata
  • Domaća zadaća - izrada konkretnog prijedloga projekta
  • Obuka o propisima donatora i implemetaciji projekata

Imajući u vidu situaciju s pandemijom COVID-19, RCDN tim je odlučio organizirati niz webinara s temama iz prvog radnog paketa koji služio kao najava za predstojeću face-2-face obuku. Dvije online obuke su već održane, a teme su bile: poziv na dostavu projektnih prijedloga, gdje i kako pronaći poziv za dostavu prijedloga projekata, definiranje projekta, matrica logičkog okvira, opis projekta i sl.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi