Treneri iz Jugoistočne Europe obučeni na temu “Uvod u integrirano upravljanje imovinom”


Upravljanje imovinom je osnova za rad svakog javnog komunalnog/vodovodnog preduzeća (JKP/JVP), koja trenutno u većini JKP/JVP nije u cijelosti evidentirana niti se istom adekvatno upravlja. Samo poznavanjem vlastite imovine možete procijeniti njeno stanje, financijsku vrijednost, iznos potrebnih sredstava za njeno održavanje ,prepoznati rizike za kvalitetu usluge i zdravlje korisnika usluga, kao i efekte na rad i financijsko planiranje materijalnih i ljudskih resursa za upravljanje i održavanje imovine na nivou JKP/JVP.

 

Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini  je u periodu od 10. do 12. septembra 2019. godine, organizirala obuku za odabrane trenere koji dolaze iz četiri nacionalne asocijacije vodovodnih preduzeća iz Albanije (SHUKALB), Bosne i Hercegovine (AQUASAN), Kosova (SHUKOS) i Srbije (UTVSI) na temu “Uvod u integrirano upravljanje imovinom”.

 

Cilj obuke je bio da se ojačaju kapaciteti trenera iz partnerskih asocijacija za pripremu i provođenje obuke na temu „Uvod u integrirano upravljanje imovinom“ u skladu sa zahtjevima RCDN standarda kvaliteta za provođenje obuka. Obuci je prisustvovalo dvadeset trenera iz asocijacija SHUKALB iz Albanije SHUKOS sa Kosova, UTVSI iz Srbije i Aquasan mreže u BiH, koji su stručnjaci iz oblasti upravljanja imovinom u javnim vodovodnim preduzećima.

 

Ovaj modul obuke Aquasan mreža u BiH je razvila u okviru Projekta Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) u Jugoistočnoj Europi. Kurikulum (program obuke) obuke kao i kompletan priručnik za buduće trenere razvijen je uz podršku stručnjaka iz Resursnog centra za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać koji su i proveli obuku za trenere. Obuka je trajala tri dana a obuhvatila je ključne aspekte integriranog upravljanja imovinom u javnim vodovodnim preduzećima: opći, pravni, institucionalni, tehnički i ekonomsko-financijski aspekt. Kao rezultat obuke timovi iz nacionalnih asocijacija razvili su prijedloge dizajna obuke za svoje asocijacije koji su usklađeni sa njihovim kontekstima i definiranim potrebama.

 

Treneri će na osnovu trodnevne obuke pripremiti i realizirati obuke za predstavnike donosioca odluka iz općina i JKP/JVP (gradonačelnike/načelnike, vijećnike, direktore JKP/JVP i dr.) kao i imenovano tehničko osoblje iz općina i JKP/JVP (šefove resornih službi, tehnički direktori JKP/JVP) na temu integralnog upravljanja imovinom u JKP/JVP.

Treneri Aquasan mreže u BiH planiraju provesti prve obuke za javna vodovodna preduzeća i općine u BiH u novembru i decembru ove godine.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi