Uspješna implementacija programa integralnog upravljanja imovinom JVP/JKP iz Bosne i Hercegovine u uvjetima pandemije Covid-19


U vrlo izazovnim vremenima pandemije uzrokovane sa Covid-19 koja je donijela brojne promjene i ograničenja u svakodnevnom životu i radu, predstavnici tematskog centra Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ su se uspješno prilagodili novim uvjetima rada i nastavili realizaciju programa jačanja kapaciteta predstavnika JVP/JKP iz Bosne i Hercegovine u oblasti integralnog upravljanja imovinom.

Na osnovu uspješno realiziranih aktivnosti u prethodnim fazama Programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, osigurana je kontinuirana podrška JVP/JKP od strane tematskog centra Aquasan mreže u BiH te nastavljena implementacija aktivnosti u okviru Zlatnog i Platinastog nivoa Programa sa sljedećim JVP/JKP:

  1. Zlatni nivo: JKP "ViK" d.o.o. Sanski Most, KP "Budućnost" a.d. Laktaši i KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš,
  2. Platinasti A nivo: KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor, JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša,
  3. Platinasti B nivo: JKP „ViK“ d.o.o. Gračanica, KP „Vodovod“ a.d. Gradiška, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik i KP „Vodovod“ a.d. Trebinje.

U Zlatnom nivou programa, JVP/JKP su nastavila aktivno da rade na upravljanju podacima o mreži i implementaciji aktivnosti na upravljanju održavanjem imovine korištenjem softverskog paketa EDAMS, koje obuhvaćaju: Upravljanje radnim nalozima i unaprjeđenje efikasnosti procesa upravljanja imovinom, upravljanje izvještajima, evidentiranje i praćenje stanja skladišta i dr.   

       

U Platinastom A nivou programa, korištenjem softverskog paketa EDAMS, nastavljene su aktivnosti upravljanja podacima o mreži i upravljanja održavanjem, a JVP/JKP su intenzivno radila na obradi podataka za praćenju i bilansiranju vode, koje je dio sveobuhvatne strategije upravljanja neprihodovanom vodom JVP/JKP.

U Platinastom B nivou programa, uz nastavak aktivnosti iz prethodnih faza, JVP/JKP su započela rad na financijskom upravljanju imovinom kroz: Procjenu stanja i korisnog vijeka stalnih sredstava, praćenje krivulja propadanja stalnih sredstava, unos administrativnih podataka za procjenu sredstava te usklađivanje tehničkog i financijskog registra imovine.

Uslijed izmjena okolnosti i uvjeta za održavanje direktnih obuka za predstavnike JVP/JKP koja učestvuju u Programu, organizirane su online obuke, te je osigurana kontinuirana podrška u radu JVP/JKP putem online komunikacijskih alata. Organizirane su sljedeće online obuke za predstavnike JVP/JKP:  

  1. Zlatni nivo Programa: Dvodnevna on-line obuka na temu „Upravljanje održavanjem imovinom u JVP/JKP“, koja je održana u periodu 4. – 5.6.2020. godine.
  2. Platinasti A nivo Programa: Dvodnevna on-line obuka na temu „Korištenje EDAMS modula za praćenje / bilansiranje vode“, koja je održana u periodu 11. – 12.6.2020. godine.
  3. Platinasti B nivo Programa: Dvodnevna on-line tehnička obuka na temu „Financijsko upravljanje imovinom“ u periodu od 08. i 09.07.2020. godine.

Učesnici obuka su putem evaluacijskih obrazaca izrazili visok nivo zadovoljstva realiziranim on-line obukama, kvalitetom sadržaja i interakcijom učesnika, koja je ujedno omogućila razmjenu znanja i iskustava između JVP/JKP koja učestvuju u projektu.    

Iako je pandemija Covid-19 značajno utjecala na otežan rad JVP/JKP u operativnom, tehničkom i financijskom pogledu, JVP/JKP su iskazala svoju dalju opredijeljenost ka usvajanju novih znanja i vještina kroz aktivnosti Programa s ciljem unaprjeđenja sveukupnog poslovanja preduzeća. Obučeni predstavnici JVP/JKP će u narednom periodu aktivno raditi na aktivnostima upravljanja podacima o mreži, upravljanja održavanjem imovine, bilansiranju i upravljanju ne prihodovanom vodom, kao i financijskom upravljanju imovinom uz kontinuiranu podršku predstavnika tematskog centra Aquasan mreže u BiH.

 

Naredni ciklus online obuka za predstavnike JKP iz sva tri nivou Programa je zakazan za početak jeseni 2020. godine. U međuvremenu, uz podršku predstavnika tematskog centra Aquasan mreže u BiH, JVP/JKP će nastaviti sa radom i jačanjem svojih kapaciteta kroz implementaciju dogovorenih zadataka i aktivnosti u svom svakodnevnom radu.

Cjelokupna implementacija SEEAM programa podržana je od strane "Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdevanja i sanitacije" kroz podršku tematskom centru Aquasan mreže u BiH.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi