Vodne usluge u zakonodavstvu Republike Srpske – Analiza i preporuke unapređenja


Udruženje za oblast voda i zaštitu okoliša “Aquasan mreža u BiH” je u sklopu projekta „Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj“ razvilo dokument u kojem su analizirani postojeći zakonodavno-pravni i institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u RS.

Analiza obuhvaća:

  • Postojeći zakonodavno-pravni i institucionalni okvira RS za pružanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda,
  • Osnovne Direktive Evropske Unije (EU) koje se odnose na vodne usluge,
  • Regulisanje oblasti vodnih usluga u tri države Jugoistočne Evrope (Republika Hrvatska, Republika Sjeverna Makedonija i Crna Gora)
  • Preporuke unapređenja postojećeg pravnog i institucionalnog okvira u RS,
  • Prijedlog regulisanja vodnih usluga u zakonodavstvu RS.

Na osnovu ovih analiza date su ocjene i zaključci zakonodavno-pravnog okvira i institucionalnog okvira u oblasti voda i komunalnih djelatnosti snabdijevanja pitkom vodom i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u RS, kao i preporuka da se zakonodavstvo entiteta u BiH već sada usklađuje sa zakonodavstvom EU. Analizarani su različiti načina regulisanja oblasti vodnih usluga u tri države jugoistočne Evrope te predložene opcije kojima se može unaprijediti regulisanje vodnih usluga u zakonodavstvu Republike Srpske. Dokument sadrži i razrađene aktivnosti i obaveze u slučaju odabira jedne od predloženih opcija.

Nacrt dokumenta je upućen relevantnim akterima u Republici Srpskoj i Švicarskom sekretarijatu za ekonomske poslove (SECO), a na osnovu njihovih povratnih komentara dokument je i finaliziran.

Projekat "Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj" doprinosi dijalogu o politikama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou podržavajući i jačajući Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“. Projekat finansira Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), a realizira se u saradnji s Švicarskim udruženjem za vode (VSA).

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi