Financiranje vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini – Drugi događaj jačanja kapaciteta

14.09.2021

Drugi događaj u okviru “Programa jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga u jedinicama lokalne samouprave u BiH”  bit će održan u periodu od 14. do 16. septembra 2021. godine, i to: 14. i 15. 9. 2021. godine za službenike JLS i njihovih JKP/JVP zaduženih za financiranje komunalnih vodnih usluga i kapitalnih infrastrukturnih investicija, a 16. septembar 2021. godine za donosioce odluka: gradonačelnike, načelnike JLS, predsjedavajuće vijeća/skupština JLS i direktore JKP/JVP.

Kroz Drugi događaj jačanja kapaciteta omogućit će se donosiocima odluka da kroz zajedničke sastanke sa svojim kolegama na istom nivou razmotre uspješne programe i projekte, odnosno iskustva i dobre prakse, a također će se podići znanje i sposobnosti predstavnika višeg menadžmenta JLS i JKP/JVP o temama koje će biti prezentirane tokom ovog događaja.

Drugi događaj jačanja kapaciteta organizira Aquasan mreža u BiH, u uskoj suradnji sa Svjetskom bankom i Sekretarijatom Udruženja vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD), u okviru "Dunavskog vodnog programa", a financira ga Globalni program zaštite vodnih usluga (GWSP).

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi