Financiranje vodnih usluga u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

12.07.2021

Prvi događaj u okviru “Programa jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga u jedinicama lokalne samouprave u BiH”  bit će organiziran za dvije ciljne grupe u periodu od 12. do 14. jula 2021. godine, i to: 12. i 13.7.2021. godine za ključne službenike iz JLS, te zaposlenike i upravu JKP/JVP, a 14. jula 2021. godine za donosioce odluka iz JLS i JKP/JVP.

Glavni cilj Programa jačanja kapaciteta je unaprijediti kompetencije jedinica lokalnih samouprava (JLS) i javnih komunalnih/vodovodnih poduzeća (JKP/JVP) te svih interesnih strana, o načinu postizanja financijske održivosti i donošenju informiranih financijskih odluka o pristupu različitim izvorima financiranja za unapređenje pružanja vodnih usluga.

Prvi događaj jačanja kapaciteta organizira Aquasan mreža u BiH, u uskoj suradnji sa Svjetskom bankom i Sekretarijatom Udruženja vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD), u okviru "Dunavskog vodnog programa", a financira ga Globalni program zaštite vodnih usluga (GWSP).

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi