Prva radionica u sklopu Projekta: „Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj"

12.05.2021

Pružanje podrške interesnim stranama u identificiranju ključnih izazova povezanih sa sektorom vodnih usluga u Republici Srpskoj s naglaskom na prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, kao i u formuliranju preporuka za poboljšanje politike u njihovom rješavanju jedan je od ciljeva projekta.

Cilj ove radionice je doprinijeti saradnji i koordinaciji svih aktera u procesu poboljšanja zakonodavno - pravnog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga u Republici Srpskoj s naglaskom na usluge prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.

Organizator prve radionice u sklopu projekta: „Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj" je Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Švicarskom agencijom za vode (VSA).

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi