Članstvo


Članstvo, uvjeti za članstvo kao i kategorije članova u Udruženju su regulirani Statutom Udruženja.

Predviđene kategorije članova su:

  • Redovni članovi. Redovni članovi učestvuju u radu tijela Udruženja, imaju pravo odlučivanja i obavezni su plaćati članarinu.
  • Počasni članovi. Počasni članovi učestvuju u radu tijela Udruženja, ali nemaju pravo odlučivanja i nisu dužni plaćati članarinu.

Stupanje u članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Kako je Udruženje usmjereno na sektor voda i zaštitu okoliša, odnosno komunalnih djelatnosti, otud i dolazi najveći broj članova. Međutim, to nije isključujući faktor, jer članom Udruženja mogu postati i ostala lica, pravna ili fizička, koja imaju interes za članstvo i prihvate programske odredbe Udruženja. Udruženje ne pravi razliku između domaćih i stranih državljana u pogledu članstva, dok god se poštuju odredbe Statuta.

Trenutno, članovi Udruženja su stručnjaci iz sektora voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti sa područja cijele BiH i JIE, odnosno predstavnici državnih ministarstava, relevantnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, entitetskih agencija za vode, jedinica lokalne samouprave (JLS), istraživačkih ustanova, nevladinih organizacija (NVO), javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća (JKP/JVP), te privatnog sektora, uključujući i neovisne konsultante.

Prema postojećim propisima u BiH, JLS ne mogu biti članovi Udruženja, međutim, to ne isključuje mogućnost da JLS aktivno učestvuju u radu i financiranju Udruženja.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi