Energijska efikasnost

Energijska efikasnost u javnim komunalnim / vodovodnim preduzećima u Bosni i Hercegovini


Pumpna postrojenja u vodovodnim sistemima predstavljaju izvore velike potrošnje energije. Jedinice lokalne samouprave (JLS) i njihova JKP/JVP koja u vodovodnom sistemu imaju gradska područja (zone) na višim nadmorskim visinama te koje crpe vodu iz velikih dubina mogu imati i do 40% operativnih troškova koji se odnose na troškove električne energije.

Visoki troškovi električne energije pridonose visokim i neodrživim operativnim troškovima koji izravno utječu na lošu financijsku situaciju JKP/JVP te na kvalitetu i pristupačnost vodnih usluga.

Prepoznajući značaj i ozbiljnost ovih izazova, Aquasan mreža u BiH svojim kontinuiranim radom na jačanju kapaciteta daje doprinos njihovom prevazilaženju u Bosni i Hercegovini, ali i na regionalnom nivou.

Aquasan mreža u BiH implementira, kroz Dunavsko partnerstvo za učenje (Danube Learning Partnership, D-LeaP) program jačanja kapaciteta za unaprjeđenje energijske efikasnosti čime se omogućava smanjenje troškova poslovanja javnih komunalnih / vodovodnih preduzeća  (JKP/JVP) i održivost vodnih usluga.

Katalog Unaprjeđenje energijske efikasnosti možete preuzeti ovdje.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi