Organizacija konferencija


Po svom značaju, godišnja konferencija je centralni događaj Udruženja kojim se nastoji potaći razmjena informacija i znanja, te promocija ideja i najboljih praksi među članovima i ostalim relevantnim akterima sektora na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Sa aspekta razmjene znanja, godišnja konferencija je prilika da se članovi i ostali zainteresirani učesnici:

  • Informiraju o radu i postignućima Udruženja,
  • Zajednički razmotre izazove u sektoru i najbolje pravce za njihovo prevazilaženje,
  • Upoznaju i diskutiraju savremene teme i trendove u sektoru,
  • Informiraju o nacionalnim i regionalnim programima podrške za jačanje kapaciteta kao i donatorskim programima i programima međunarodnih financijskih institucija.

Za organizaciju godišnje konferencije, predsjednik Udruženja imenuje organizacioni odbor. Za odabir teme godišnje konferencije, organizacioni odbor provodi konsultacije sa članovima Udruženja. Za pripremu konferencije se uzimaju u razmatranje najznačajniji izazovi sektora u protekloj godini, odnosno oni izazovi koji su obilježili prethodni period te izazovi za razvoj sektora. Za postojeće izazove se identificiraju mogući pravci u njihovom rješavanju, bilo da se radi o sektorskim reformama, unaprjeđenju institucionalnog i organizacionog okvira, jačanju kapaciteta ili privlačenju donatorskih sredstava, odnosno sredstava međunarodnih financijskih institucija.

U pripremi konferencije se provode intenzivne konsultacije sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama, te posebno članovima, kako bi isti uzeli aktivno učešće u pripremi i realizaciji konferencije i stekli vlasništvo nad procesom. Provodi se analiza stanja i potreba te konsultacije sa stručnjacima u sektoru, te odabire metodološki pristup za realizaciju konferencije, definiraju se teme i odabiru resursne osobe, a sve na način da se osigura postizanje ciljeva konferencije.

Ovakav pristup omogućava da se izazovi, ali i stečena znanja, iskustva i najbolje prakse analiziraju iz svih aspekata kako bi se omogućio transfer znanja na učesnike konferencije, te isti potakli na proaktivni pristup u rješavanju izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi