Organizacija obuka


Aktivnosti Udruženja koje se tiču organizacije tematskih obuka se organiziraju na dva načina:

  • Kroz razvoj programa obuka u skladu sa potrebama članova Udruženja,
  • U okviru projekata koje Udruženje implementira na nacionalnom i regionalnom nivou.

Razvoj programa obuka Udruženja je jedan od modela putem kojeg se omogućavai prijenos znanja od strane angažiranih stručnjaka iz sektora i članova Udruženja svim zainteresiranim polaznicima. Sa druge strane, kroz obuke trenera se jačaju kapaciteti stručnjaka koji provode obuke čime proces prijenosa znanja postaje dvosmjeran. Programi obuke se zasnivaju na provjerenim metodološkim standardima i didaktičkim principima, te principima obrazovanja odraslih. Predviđeno je da se ovaj model organizacije obuka financira iz kotizacije učesnika, te je u tu svrhu razvijen koncept promocije programa obuka, kao i cjenovnik za učešće na pomenutim obukama.

Program obuka obuhvata razvoj i primjenu sljedećih nastavnih programa po tematskim oblastima:

  • Mjerenje pokazatelja poslovanja javnih vodovodnih preduzeća – benchmarking,
  • Upravljanje neprihodovanom vodom,
  • Upravljanje imovinom javnih komunalnih preduzeća,
  • Energetska efikasnost pumpnih postrojenja,
  • Priprema, planiranje i implementacije infrastrukturnih investicijskih projekata u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda,
  • Upravljanje projektima zasnovano na rezultatima,
  • Upravljanje rizicima od katastrofa,
  • Decentralizirano upravljanje kanalizacionim sistemima.

Tematske obuke u okviru implementacije nacionalnih i regionalnih projekata su svakako jedno od težišta rada Udruženja u procesu upravljanja znanjem. Integralna komponenta većine projekata koje implementira Udruženje je jačanje kapaciteta učesnika projekta, kako za opća znanja, npr. implementacija projekata zasnovana na rezultatima, tako i specifična znanja potrebna za unaprjeđenje stanja u sektoru, npr. upravljanje neprihodovanom vodom.

U oba navedena modela isporuke tematskih obuka, obuka se provodi u organiziranim grupama kroz terenske obuke i obuke na radnom mjestu.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi